Udostępnij

Schroder AS

Schroder Alternative Solutions

Fundusze z parasola Schroder AS nie są zarejestrowane i nie są dopuszczone do dystrybucji w Polsce.

SICAV* zawiera trzy fundusze umożliwiające inwestycje alternatywne — w towary, rolnictwo oraz złoto i metale. Razem pozwalają one klientom skorzystać z możliwości zdywersyfikowania portfeli przy użyciu inwestycji alternatywnych. Wszystkie fundusze korzystają z siły finansowej i sprawdzonego doświadczenia inwestycyjnego spółki Schroders.

Spółka Schroder AS została założona w 2005 r. w Luksemburgu. Obecnie inwestorom oferowanych jest wiele różnych typów jednostek uczestnictwa.

Fundusze w ofercie

Schroder AS Commodity Fund

Fundusz inwestuje w towary o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania społeczeństw. Inwestując w rolnictwo, energię i metale, fundusz pozwala inwestorom zdywersyfikować ich portfele.

Obecnie fundusz nie przyjmuje nowych inwestycji.

Schroder AS Agriculture Fund

Celem funduszu jest umożliwienie inwestorom zdywersyfikowanego inwestowania w rolnictwo za pośrednictwem kontraktów terminowych na towary rolnicze oraz akcji związanych z rolnictwem.

Obecnie fundusz nie przyjmuje nowych inwestycji.

 

* Société d'Investissement à Capital Variable