W centrum uwagi

Biuletyn Ekonomiczny - III kw. 2022 r.


Stopy procentowe rosną w szybkim tempie, ponieważ banki centralne przyznały, że inflacja nie jest już tylko serią przejściowych wstrząsów, ale istnieje ryzyko,
że stanie się bardziej ugruntowanym zjawiskiem. Dla wielu osób oznacza to nowy reżim w polityce monetarnej i na rynkach finansowych.

Stopa funduszy federalnych w USA ponownie wzrosła i obecnie jest pięć razy wyższa niż trzy miesiące temu. Tymczasem Europejski Bank Centralny (EBC) właśnie podniósł stopy po raz pierwszy od 11 lat i zakończył trwający osiem lat okres ujemnych stóp procentowych. Nawet Bank Anglii (BoE) na swoim ostatnim posiedzeniu zwiększył tempo podwyżek.

Jednak wydaje się, że rynki uwierzyły w pogląd, że Fed jest bliski "pivotu",
po ostatnich wypowiedziach przewodniczącego Powella. Jednak nasza analiza, dotycząca tego, jak bardzo gospodarka spowolniła podczas poprzednich cykli ukierunkowanych na obniżenie inflacji, sugeruje, że gospodarka USA musi wejść w recesję, aby pokonać presję wzrostu cen.

W sytuacji, gdy polityka monetarna aktywnie działa na rzecz obniżenia popytu, polityka fiskalna prawdopodobnie będzie bardziej aktywna w celu wsparcia gospodarstw domowych. Omawiamy ostatnio ogłoszone działania, ale ostatecznie globalny impuls fiskalny stał się negatywny - co stanowi kolejny czynnik hamujący globalny wzrost.

Obecnie oczekujemy, że tempo globalnego wzrostu gospodarczego wyniesie
w tym roku 2,6% i zwolni do zaledwie 1,5% w 2023 roku. Pomijając pandemię Covid-19, będzie to najsłabszy rok dla globalnego wzrostu od 2009 roku. Mocne obniżki objęły prognozy dla USA, strefy euro i Wielkiej Brytanii.

Przewidujemy, że globalna inflacja wzrośnie z 3,4% w 2021 r. do 7,2% w tym roku, po czym spadnie do 4,3% w 2023 r. Pomaga w tym spadek inflacji energii
w ujęciu rok do roku, ale także wyższe stopy procentowe, które działają
w kierunku obniżenia presji krajowej.

Chiny prawdopodobnie będą kontynuować proces ożywienia po związanych
z Covid-19 lockdownach, przy wsparciu działań po stronie polityk, które dopiero zaczynają wywierać wpływ. Jednak odbicie będzie prawdopodobnie krótkotrwałe, ponieważ problemy na rynku mieszkaniowym wydają się pogłębiać, a perspektywy zewnętrzne ulegają pogorszeniu. Ludowy Bank Chin już obniżył swoje dwie kluczowe stopy procentowe, co oznacza, że istnieje szansa na ich dalszy spadek.

Pełna wersja dokumentu dostępna jest poniżej.