Migawka

Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: lipiec 2019


Multi-Asset Investments

Analizy i oceny: lipiec 2019

Akcje Przy słabnącej kondycji gospodarczej ale dzięki wsparciu gołębiej polityki Banków Centralnych pozostajemy przy neutralnej ocenie.
Obligacje skarbowe Chociaż poziom wycen jest wysoki, korzystne momentum i słabe wskaźniki cyklu koniunkturalnego sugerują utrzymywanie pozytywnej oceny dla obligacji skarbowych jako defensywnej pozycji w portfelu.
Surowce Pozostajemy neutralni względem surowców ogółem, przy ujemnym carry i negatywnym momentum kompensowanymi przez nasze pozytywne nastawienie do złota jako zabezpieczenia przed zwiększoną płynnością i ryzykiem geopolitycznym.
Obligacje korporacyjne
Chociaż w czerwcu spready uległy zawężeniu, korzystny obraz techniczny tego rynku i bardziej sprzyjające warunki kredytowania rekompensują obawy o fundamentalną jakość kredytu w długim terminie.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.