Migawka

Miesięczna alokacja aktywów: Lipiec 2021

Analizy i oceny: Lipiec 2021

Akcje Mimo że dynamika wzrostu gospodarczego osiągnęła swój szczyt, nasze modele sugerują, iż akcje będą w dalszym ciągu notować dodatnie stopy zwrotu, wspierane przez podwyższone prognozy zysków przedsiębiorstw.
Obligacje skarbowe Nasza ocena pozostaje negatywna. Wyceny wydają się drogie, a cykliczne tło stanowi przeszkodę w miarę zbliżania się fazy ekspansji. Ostatnie jastrzębie komentarze Fed wskazują na nadchodzący koniec luźnego środowiska płynnościowego w USA. Rosną ryzyka inflacyjne.
Surowce Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie, gdyż rynek jest przygotowany na cykliczne ożywienie napędzane bodźcami ze strony banków centralnych. Surowce mają tendencję do osiągania dobrych wyników w fazie ekspansji.
Obligacje korporacyjne
Podtrzymujemy naszą negatywną ocenę, gdyż wyceny nadal ulegają pogorszeniu. Spready osiągnęły ekstremalne poziomy, podczas gdy rynek jest bardzo podatny na zmiany nastrojów i danych technicznych.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.