Migawka

Miesięczna alokacja aktywów: Marzec 2021

Analizy i oceny: Marzec 2021

Akcje W średnim terminie wierzymy w fundamenty spółek, jednak dostrzegamy ryzyko, które dla wycen akcji stanowi wzrost realnych stóp procentowych. Staraliśmy się zminimalizować niektóre z tych ryzyk poprzez zwrócenie się w stronę akcji spółek o charakterze „value”.
Obligacje skarbowe Chociaż od stycznia rentowności gwałtownie wzrosły, to wpływ jaki na światową gospodarkę wywarło wprowadzenie szczepionki i pakietu fiskalnego w USA oznacza, że nadal istnieje pewien zakres dla ich dalszych skromnych wzrostów.
Surowce Pozostajemy nastawieni pozytywnie, ponieważ ceny surowców w dalszym ciągu rosną. Dystrybucja szczepionek i znaczne nadzieje na dodatkowe bodźce fiskalne napędzają ożywienie popytu.
Obligacje korporacyjne
Prawdopodobieństwo odbicia w drugim kwartale 2021 r., które wynikałoby z przeprowadzanych szczepień, nadal ma pozytywny wpływ na obligacje korporacyjne, choć dostrzegamy tu niewielką wartość w kontekście portfela.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.