Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: lipiec 2018


Multi-Asset Investments

Analizy i oceny: lipiec 2018

Akcje Nasze modele wskazują, że wyceny akcji są "właściwe" w porównaniu z historią długoterminową, ale wyglądają na wyższe w odniesieniu do najnowszej historii.
Obligacje skarbowe Pozostajemy negatywnie nastawieni w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej. Wyceny nadal są nieznacznie wyższe i dostrzegamy ryzyko spadku, obawiając się dalszego ich obniżania w okresie letniego zastoju.
Surowce W tym miesiącu podnieśliśmy ocenę dla surowców po ostatniej korekcie, z uwagi na to, że czynniki cykliczne ustabilizowały się, a carry pozostaje silne.
Obligacje korporacyjne
Gwałtowne pogorszenie sentymentu i umacniający się dolar amerykański spowodowały nieprzyjazne tło dla spreadów obligacji przedsiębiorstw.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.Ważne informacje

Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Przeczytaj cały raport

Miesięczna alokacja aktywów: lipiec 2018 4 stron | 267 kb

pobierz