印刷する Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Miesięczna alokacja aktywów: wrzesień 2017

Comiesięczna aktualizacja ocen i analiz poszczególnych klas aktywów.

01.10.2017

Multi-Asset Investments

Analizy i oceny: wrzesień 2017

Akcje Zsynchronizowane ożywienie pozostaje nienaruszone, co stanowi wsparcie dla zysków przedsiębiorstw. Solidne wyniki spółek są kluczowym czynnikiem dla naszej pozytywnej opinii na temat akcji.
Obligacje skarbowe W ostatnim czasie rentowności rosły raczej z powodu czynników geopolitycznych niż zmian w fundamentach. Ale wysokie wyceny, pozytywne wskaźniki globalnego wzrostu i banki centralne sygnalizujące zacieśnienie polityki monetarnej wspierają naszą negatywną opinię.
Surowce Cykliczne otoczenie pozostaje korzystne podczas gdy tempo wzrostu stało się dodatnie.
Obligacje korporacyjne
Carry nadal jest wsparciem, ale wyceny pozostają wysokie.

Ocena poszczególnych klas aktywów objęta jest skalą od oceny pozytywnej  poprzez ocenę neutralną  do oceny negatywnej  

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas aktywów objętych alokacją znajdą Państwo pobierając poniżej dokument PDF.