Perspektywy

Globalne perspektywy dla rynku II kw. 2019 r.


Ryzykowne aktywa odbiły gwałtownie w pierwszym kwartale, przy czym dla akcji w USA był to jeden z najlepszych pierwszych kwartałów w historii. Wysokie stopy zwrotu odnotowano także w Chinach kontynentalnych (A-shares), które okazały się najsilniejsze w tym okresie, oraz w Europie, gdzie wyróżnił się rynek we Włoszech.  Częściowo można przypisać to odbiciu po znaczących spadkach z końcówki minionego roku, które wywołały wyprzedaż na rynku. Jednakże kluczowym czynnikiem była zmiana w polityce monetarnej prowadzonej przez Rezerwę Federalną USA, która zasygnalizowała zakończenie podwyżek stóp procentowych oraz wcześniejsze niż oczekiwano stabilizowanie swojego bilansu. Wywołało to rajd na rynku obligacji skarbowych ze spadkami rentowności, gdyż inwestorzy wyceniali luźniejszą politykę pieniężną. Spadek rentowności, w połączeniu ze wzrostem apetytu na ryzyko, wspierał silny rajd na rynkach obligacji korporacyjnych i stanowił podporę dla ożywienia na akcjach.

Nasza strategia alokacji aktywów skoncentrowała się na zwiększeniu duration oraz ryzyka poprzez strategie carry, by czerpać korzyści z uwarunkowań luźniejszej polityki pieniężnej w okresie, kiedy oczekiwania względem wzrostu wciąż są niskie. Jest to odzwierciedlone przede wszystkim w znaczącej zmianie z niedoważania do przeważania segmentu high yield oraz europejskich obligacji korporacyjnych z ratingiem inwestycyjnym.  Ograniczyliśmy pozycję na akcjach do neutralnej, jednak wciąż przeważamy rynki wschodzące, na których wyceny są atrakcyjne oraz gdzie region powinien czerpać korzyści z umocnienia cen surowców i ewentualnego osłabienia dolara. 

Inwestorzy są obecnie bardzo skoncentrowani na odwróceniu się krzywej rentowności obligacji skarbowych USA, które w przeszłości było wiarygodnym wskaźnikiem recesji. Pisaliśmy o tym pod koniec minionego roku (zobacz Globalne perspektywy dla rynku IV kw. 2018). Pokazaliśmy, że rynki akcji wciąż mogą rosnąć po odwróceniu się krzywej rentowności, gdyż oczekiwania względem stóp procentowych spadają. Jednakże ostateczne recesje nie są korzystne dla ryzykownych aktywów i zaznaczamy wyraźnie, co nasze prognozy gospodarcze oraz scenariusze oznaczają dla zysków w trakcie dwóch najbliższych lat. Przy alokacji i ocenie ryzyka inwestorzy będą potrzebowali równowagi pomiędzy luzowaniem polityki i niższymi oczekiwaniami względem zysków spółek.

Przeczytaj cały raport

Globalne perspektywy dla rynku II kw. 2019 r. 14 stron | 1 143 kb

pobierz