W centrum uwagi

Globalne perspektywy rynkowe - I kwartał 2021 r.: opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów


Wieść o tym, że szczepionka na Covid-19 jest w drodze, dała impuls do poprawy
perspektyw dla światowej gospodarki i wywołała znaczący wzrost cen ryzykownych aktywów.

W czwartym kwartale bardziej cykliczne rynki akcji w Europie oraz na rynkach wschodzących osiągnęły relatywnie wyższe zyski. Niemniej jednak zyski z obligacji były bardziej zróżnicowane. Odnotowano pozytywne wyniki w obszarze obligacji korporacyjnych oraz obligacji rządowych z rynków wschodzących. Jednak ogólnie stopy zwrotu z obligacji rządowych były niewielkie, a ujemne w przypadku amerykańskich obligacji skarbowych.

Podnieśliśmy naszą perspektywę globalnego wzrostu światowej gospodarki. W perspektywie krótkoterminowej powrót restrykcji związanych z lockdownem osłabił aktywność w czwartym kwartale, a sytuacja może się powtórzyć w pierwszym kwartale 2021 r., jeśli ograniczenia zostaną utrzymane. Jednak w drugiej połowie roku spodziewamy się silnego wzrostu gospodarczego na świecie dzięki wprowadzeniu szczepionki.

W takich warunkach inflacja pozostaje w naszej prognozie relatywnie ograniczona, umożliwiając bankom centralnym utrzymanie luźnej polityki pieniężnej.

Największym ryzykiem dla naszej perspektywy centralnej dla sytuacji makro jest "taper tantrum 2", gdy rynki negatywnie zareagują na umiarkowane złagodzenie ilościowe (QE) i silniejsze ożywienie, szczególnie teraz, gdy Demokraci kontrolują Kongres i mogą bardziej stanowczo wprowadzać luźniejszą politykę fiskalną. Kolejnym czynnikiem ryzyka jest słabszy dolar.

Z punktu widzenia alokacji aktywów pozostajemy pozytywnie nastawieni do akcji, ale ograniczyliśmy pozycjonowanie na obligacjach high yield (HY). Wyceny akcji są nadal wspierane przez niskie rentowności obligacji. Jednakże możliwości osiągnięcia zysków z obligacji korporacyjnych zostały ograniczone, zważywszy na dalsze zawężenie poziomów spreadów.

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do obligacji korporacyjnych z ratingiem inwestycyjnym (IG), ze względu na utrzymywanie wsparcia ze strony zakupów dokonywanych przez banki centralne. W ramach akcji utrzymaliśmy naszą pozytywną ekspozycję na spółki z rynków wschodzących i zwiększyliśmy pozycjonowanie na Japonię, ponieważ istnieją dowody na silne ożywienie przemysłu w Azji.

Dla odmiany staliśmy się negatywnie nastawieni do duration. Uważamy, że obligacje rządowe, w szczególności niemieckie bundy, oferują ograniczoną ochronę przed perspektywą rozczarowania wzrostem.

Poniżej znajduje się pełna wersja materiału dotyczącego tego kwartału.

Zapoznaj się z całym raportem

Globalne perspektywy rynkowe - I kw. 202116 stron | 4,532 kb

Przeczytaj cały raport

0 stron | 1 310 kb

pobierz