Perspektywy

Perspektywy na rok 2021: Akcje azjatyckie

  • Mniej jest na rynku obserwacji "zwycięzca bierze wszystko"; prowadzi szersza gama sektorów i firm.
  • Wzrosty w sektorach handlu elektronicznego i technologii są kontynuowane.
  • Chiny pozostają najciekawszym rynkiem w regionie.

Ostatnio w Azji, podobnie jak w innych krajach, byliśmy świadkami zwrotu na rynkach w następstwie pozytywnych wiadomości o szczepionkach. Akcje spółek postrzeganych jako "przegrani lokdownu", takich jak firmy z sektora turystyki, rekreacji, finansów oraz energetyki, odbijały najbardziej dynamicznie. Tymczasem wcześniejsi "zwycięzcy lokdownu" stracili impet i pozostawali w tyle za rajdem na rynku.

Ta rotacja na rynku była zjawiskiem globalnym. Czy to się jednak utrzyma? Nie byłbym tego taki pewien.

Powrót przegranych lokdownu?

Z jednej strony, oczywiście, pozytywne wiadomości o szczepionkach powinny znacząco zmniejszyć potencjalne ryzyko w ciągu następnego roku lub dwóch lat. A jeśli w ciągu najbliższych sześciu do dziewięciu miesięcy dojdzie do szybkiego rozpowszechnienia szczepień, działalność gospodarcza może szybko wrócić do normy pod koniec 2021 roku. Może to mieć bardzo pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, ponieważ zablokowany popyt jest uwalniany na podróże i inne obecnie przygaszone obszary konsumpcji i inwestycji. 

Z czasem silniejszy wzrost mógłby potencjalnie spowodować inflację i podwyżkę stóp procentowych. Powinno to wesprzeć jeszcze bardziej "cykliczne" elementy rynków, w tym spółki finansowe, które poniosły duże straty w wyniku załamania stóp procentowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

To maluje pozytywny obraz dla przegranych lockdownu i obszarów cyklicznych, aby nadal osiągać relatywnie wyższe stopy zwrotu.

W rzeczywistości jednak wiele krajów nadal boryka się z bardzo trudną zimą, z wysokim poziomem zakażenia Covid-19 i ciągłymi lockdownami, które spowodują spadek popytu. Prowadzone na dużą skalę rządowe programy wsparcia, które zwiększyły konsumpcję w wielu krajach w tym roku, również będą wygaszane w 2021 roku.   

Rzeczywista poprawa w zakresie mobilności w gospodarkach może nie być widoczna jeszcze w okresie od dziewięciu do dwunastu miesięcy. I to przy założeniu, że po drodze nie wystąpią nieoczekiwane trudności w szybkim wprowadzeniu nowych szczepionek. 

Patrząc dalej, wydaje się również prawdopodobne, że inflacja utrzyma się na niskim poziomie, biorąc pod uwagę podwyższony poziom bezrobocia. Banki centralne będą prawdopodobnie powoli podnosić stopy procentowe. 

Tak więc, po początkowym załamaniu aktywności, długoterminowy wzrost może okazać się niewielki w porównaniu z innymi. Czynniki, które spowodowały spadek aktywności i inflacji w ostatniej dekadzie, mogą się wzmocnić. Mowa o dużym zadłużeniu, niekorzystnej sytuacji demograficznej, przełomowych zmianach technologicznych i nierównościach w dochodach, by wymienić tylko kilka z nich. 

Biorąc pod uwagę tę niepewność, jesteśmy ostrożni w odchodzeniu zbyt daleko od bardziej długoterminowych oczekiwań wzrostu strukturalnego (w tym od zwycięzców lockdownu) na rzecz krótkoterminowego, cyklicznego ożywienia gospodarczego (przegranych lockdownu).

Sektory do obserwacji

Wydaje się prawdopodobne, że w nadchodzących miesiącach na rynkach akcji w Azji będą miały miejsce mniej spolaryzowane wyniki typu „zwycięzca bierze wszystko”, jak to miało miejsce wcześniej w 2020 roku. Szersza gama akcji i sektorów będzie prawdopodobnie korzystać z zysków, gdy inwestorzy będą gonić za firmami o większym potencjale ożywienia. 

Jednym z trendów okresu lockdownu, który naszym zdaniem utrzyma się w Aji, jest rozwój sektora e-commerce. Jest mało prawdopodobne, aby jego rozwój ustąpił, ponieważ konsumenci są uzależnieni od dodatkowej wygody tych usług, których jakość i zakres nadal się poprawia. 

Ogólnie rzecz biorąc, sektory technologiczne również wygrały w tym roku z powodu zmiany zachowań konsumenckich i jesteśmy optymistycznie nastawieni do długoterminowych perspektyw dla wielu głównych graczy na rynku w Azji.

W 2021 r. kontynuowana będzie również zmiana w kierunku telekomunikacji 5G. Producenci chipów prawdopodobnie skorzystają na wzroście cen pamięci, po spadku w latach 2019 i 2020. W międzyczasie będzie kontynuowana "cyfryzacja" wielu obszarów gospodarki, która napędza zapotrzebowanie na większą moc procesora, przepustowość oraz pamięć masową.   

Inwestorzy są optymistyczni

Po ostatnim odbiciu na rynku zagregowane wyceny dla regionu wzrosły do ponadprzeciętnych poziomów. Wyraźnie widać, że wyceny uwzględniają już w dużej mierze część spodziewanego w 2021 r. ożywienia w zyskach. Jest to jednak zjawisko globalne, a nie specyficzne dla Azji. Jednakże taki optymizm nie jest nieuzasadniony, biorąc pod uwagę możliwość gwałtownego przyśpieszenia aktywności gospodarczej w trakcie kilku kwartałów oraz bardzo niski poziom stóp procentowych i rentowności obligacji na całym świecie.

Jednak w gruncie rzeczy, rozpiętość wycen jest bardzo duża. Oznacza to, że wyceny w niektórych sektorach, które w tym roku nabrały silnego rozmachu - zwłaszcza w wybranych obszarach opieki zdrowotnej, e-commerce, gier, wyposażenia 5G oraz powiązanych z pojazdami elektrycznymi i innych popularnych chińskich spółek notowanych na rynku A-Share - są znacznie bardziej wyśrubowane. Tymczasem wiele innych obszarów pozostaje bardziej racjonalnie wycenionych.  

Silne napływy i wyniki nowych ofert publicznych (IPO, czyli debiutów giełdowych) w Hongkongu i w Korei Południowej dają nam powody do ostrożności. Tak samo dotyczy wysokiego udziału segmentu detalicznego w tych transakcjach i w obrocie rynkowym ogółem.

Mimo że nie jest to jeszcze bardzo niepokojący poziom, tego rodzaju optymizm sprawia, że rynki są bardziej wrażliwe i podatne na rozczarowanie.

Chiny nadal się wyróżniają

Z geograficznego punktu widzenia to właśnie mniejsze rynki południowo-wschodniej Azji najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii w 2020 roku. Stało się tak ze względu na słabszą infrastrukturę opieki zdrowotnej, większą zależność od aktywności turystycznej oraz ograniczoną ekspozycję na spółki związane z wygranymi w sektorze online i technologii. Jednak w obliczu optymizmu związanego ze szczepieniami, chińskie  banki i firmy energetyczne wróciły na radar wśród inwestorów. 

Nadal uważamy, że w przypadku Azji Południowo-Wschodniej w najbliższym czasie istnieje możliwość dalszego doganiania rynków; jednak wybór możliwości inwestycyjnych na poziomie akcji pozostaje ograniczony. Rynki te są zdominowane przez sektory "starszej gospodarki", które mają mniej interesujący profil wzrostu w dłuższej perspektywie, Sprawia to, że jest mało prawdopodobne, że w nadchodzącym okresie staniemy się do nich nastawieni pozytywnie. 

Z kolei Chiny mogły znaleźć się  w tyle pod względem ostatniego odbicia, ale pozostają zdecydowanie najszerszym i najgłębszym rynkiem akcji w regionie. W dalszym ciągu oferuje on o wiele ciekawszy wachlarz możliwości akcyjnych, zarówno na rynku A-share, jak i w przypadku spółek notowanych na rynkach w Hongkongu i USA. Tutaj inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na pełną gamę sektorów i ciągły napływ nowych IPO, które stale dostarczają nowych możliwości inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej tutaj: Perspektywy 2021: Chiny.


Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.