Zdieľať

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úlohou týchto zásad ochrany osobných údajov je pomôcť vám porozumieť, aké informácie o vás získavame a spracúvame (ďalej len „osobné údaje“), prečo a ako ich používame a komu ich poskytujeme. Stanovujú sa v nich tiež práva, ktoré v súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte, a spôsob, akým nás môžete kontaktovať, ak máte nejaké otázky.

OBSAH

Posledná aktualizácia: 6. júna 2019