In focus

Globálne trhové vyhliadky – 3. štvrťrok 2021: pohľady na ekonomiku a alokáciu aktív


Situácia v oblasti akcií bola napriek kladnému zisku v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi náročnejšia. Rástli obavy z toho, že niektoré z kľúčových centrálnych bánk v reakcii na výraznejší rast a infláciu sprísnia menovú politiku.

Investorov to viedlo k návratu na defenzívnejšie trhy a trhy, ktoré sa viac zameriavajú na rast. Vo výkonnosti viedol index S&P 500, zatiaľ čo japonské akcie zaostávali. Štátne dlhopisy aj úvery dosiahli určité kladné výnosy.

Komodity zostali vďaka zvýšeniu ceny ropy najvýkonnejšou triedou aktív.

Na základe úspešného spustenia vakcinácie, politickej podpory a schopnosti mnohých spoločností prispôsobiť prevádzku výrazným obmedzeniam v súvislosti s ochorením Covid-19 sme aktualizovali našu prognózu globálneho rastu. V krátkodobom horizonte sa očakáva vyššia inflácia v dôsledku nárastu cien komodít a opätovného otvorenia sektora služieb.

Tieto faktory by mali pominúť, no budúci rok predpokladáme narastanie inflácie spôsobené uzatváraním produkčnej medzery a napínaním kapacít. V tejto súvislosti očakávame, že Federálny rezervný systém začne v decembri tohto roku obmedzovať nákupy aktív a v 4. štvrťroku 2022 začne zvyšovať úrokové sadzby.

Najväčším rizikom pre náš centrálny makroekonomický výhľad je scenár s náhlym vzostupom a pádom, v ktorom dochádza k silnejšiemu zvýšeniu rastu, než sa očakávalo. Výrazne stúpa aj inflácia a sprísňuje sa menová politika, čo v budúcom roku spôsobí podstatný pokles hospodárskej aktivity.

Vzhľadom na výrazné oživenie globálneho rastu si udržujeme vyššiu pozíciu v komoditách. Toto aktívum ponúka tiež istú ochranu pred infláciou spôsobenou nákladmi.

Okrem toho máme naďalej pozitívny pohľad na akcie, no máme nižšiu pozíciu v štátnych dlhopisoch a úveroch. Pokiaľ ide o dlhopisy investičného stupňa USA, z dôvodu veľmi drahého oceňovania sme zaujali negatívny postoj.

V prípade akcií očakávame, že silný rast ziskov vykompenzuje vplyv vyšších výnosov z dlhopisov. V rámci akcií dávame prednosť oblastiam trhu, ktoré sú menej citlivé na duráciu, ako je Európa a hodnotové sektory.

Úplné globálne trhové vyhliadky sú dostupné nižšie vo formáte PDF.


Prečítajte si celú správu

16 strán | 5 179 kB


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited