Snapshot

Investičné vyhliadky do viacerých aktív – December 2021

Grafic: Mesačné vyhliadky: December 2021

HLAVNÉ TRIEDY AKTÍV

Akcie 7.png

Na základe výhľadu spoľahlivých výnosov spoločností si zachovávame pozitívny postoj aj napriek tomu, že variant omikron má potenciál narušiť návrat do normálneho stavu. Celkovo očakávame, že výnosy akcií budú tlmenejšie ako minulý rok, no stále pozitívne.

Štátne dlhopisy

3.png

Ocenenia zostali po nedávnom zotavení drahé a blíži sa sprísňovanie zo strany centrálnych bánk. Spomaľovanie cyklu a prísnejšie menové politiky vyrovnali krivky reálnych výnosov.
Komodity 7.png Na základe priaznivej inflačnej situácie a obmedzení na strane ponuky si zachovávame pozitívny pohľad. Korekcia trhu v priebehu posledného mesiaca okrem toho zlepšila rovnováhu medzi rizikom a výnosom.
Úvery Postoj sme posunuli na neutrálnu úroveň, pretože plošné rozširovanie rozpätí zlepšilo ocenenia. Úverové fundamentálne faktory sa naďalej zlepšujú.

Triedy aktív hodnotíme porovnateľne na škále od negatívneho   cez neutrálny   až po pozitívny   rating. 

Ak potrebujete podrobné informácie o jednotlivých triedach aktív, stiahnite si PDF dokument nižšie.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited