Snapshot

Investičné vyhliadky do viacerých aktív – Júl 2022

Investičné vyhliadky do viacerých aktív – Júl 2022

HLAVNÉ TRIEDY AKTÍV

Akcie Zachovávame si negatívny pohľad. Neistota týkajúca sa ziskov sa stále dostatočne neodráža v oceneniach, zatiaľ čo diskontné sadzby sú prinajlepšom stabilné.
Štátne dlhopisy Hoci ocenenie vo všeobecnosti vyzerá primerane a korelácia medzi akciami a dlhopismi sa začína zlepšovať, pravdepodobnosť, že dlhopisy budú vhodným nástrojom na diverzifikáciu, zostáva nízka, keďže inflácia by mohla prekvapiť ďalším zvyšovaním.
Komodity

Zachovávame si neutrálnu pozíciu, keďže hoci ponuka je stále obmedzená, slabnúci globálny rast zasahuje dopyt, najmä v energetickom sektore.

Úvery Vzhľadom na obavy zo stagflácie je náš výhľad naďalej opatrný, pričom uprednostňujeme investičný stupeň pred vysokým úročením.

Triedy aktív hodnotíme porovnateľne na škále od negatívneho   cez neutrálny   až po pozitívny   rating. 

Ak potrebujete podrobné informácie o jednotlivých triedach aktív, stiahnite si PDF dokument nižšie.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited