Snapshot

Investičné vyhliadky do viacerých aktív – Jún 2022

Investičné vyhliadky do viacerých aktív – Jún 2022

HLAVNÉ TRIEDY AKTÍV

Akcie Zachovávame si negatívny pohľad. Neistota týkajúca sa ziskov sa stále dostatočne neodráža v oceneniach, zatiaľ čo diskontné sadzby sú prinajlepšom stabilné.
Štátne dlhopisy Zachovávame si neutrálny postoj, pretože si myslíme, že 10-ročné dlhopisy USA sú na základe nášho modelu spravodlivo ocenené, ale skutočné výnosy sa zdajú byť príliš nízke. Keďže inflácia sa naďalej zrýchľuje, zatiaľ čo očakávania rastu klesajú, potrebujeme vyššie úrovne výnosov, aby sme kompenzovali potenciálnu volatilitu.
Komodity

Znižujeme skóre na neutrálnu úroveň, pretože sa začínajú objavovať známky poklesu dopytu, a to najmä v energetickom sektore, keďže globálny rast sa oslabuje.

Úvery Naše cyklické ukazovatele sa pohybujú čím ďalej, tým viac k neskorému cyklu, čo signalizuje spomalenie. Tieto cyklické fázy zahŕňajú vyššie stredné rozpätia a širšie rozsahy, no ocenenia sa na druhej strane zlepšili, čo vedie k celkovému neutrálnemu skóre.

Triedy aktív hodnotíme porovnateľne na škále od negatívneho   cez neutrálny   až po pozitívny   rating. 

Ak potrebujete podrobné informácie o jednotlivých triedach aktív, stiahnite si PDF dokument nižšie.


Contributes to
Unstructured Learning Time

CPD Accredited