4 Min | In focus

Investerarna förväntar sig ännu högre avkastning från börsen under de kommande åren – trots coronaviruschocken


Investerarna hoppas fortsatt på tvåsiffrig årlig totalavkastning från sina portföljer, trots det mycket hårda bakslag för den globala ekonomin som Covid-19-pandemin inneburit. Det visar den senaste omgången av Schroders stora Global Investor Study.

De senaste årens starka börsutveckling tycks ligga bakom investerarnas fortsatta optimism. I genomsnitt är förväntningarna på framtida avkastning något högre 2020 jämfört med 2019. Det här är det tredje året då investerarnas prognoser för den framtida avkastningen på börsen har ökat. Men det var också ett extraordinärt år, då investerarna gjorde sina prognoser under en period med extrem osäkerhet. Covid-19 innebar slutet för den historiskt längsta perioden av global ekonomisk expansion och var början på den kraftigaste nedgången sedan 1930-talets depression.

T1_Article_1_SVSV_Chart_01.jpg

Det är värt att notera att marknadsturbulensen i början av 2020 – när pandemins omfattning blev tydlig och merparten av världens ekonomier stängdes ned – inte verkar ha påverkat spararnas optimism.

Schroders oberoende webbaserade studie som omfattade mer än 23 000 investerare på 32 platser runt om i världen genomfördes mellan den 30 april och 15 juni 2020. Det ska sättas in i ett sammanhang där världens börser föll med drygt 30 % mellan mitten av februari och mitten av mars*. Under de veckorna stängde Tyskland, Frankrike, Storbritannien och de flesta amerikanska delstater ned för att begränsa spridningen av coronaviruset.
Även om en kraftig återhämtning hade inletts på världens börser i april – då en del länder på nytt öppnade vissa delar av ekonomin och samhället – låg marknaderna kvar på avsevärt lägre nivåer än i början av året.

Förhoppningar om en sund avkastning på investeringen? Det beror på var du bor

Schroders undersökning pekar på att investerarnas prognos om framtida avkastning tydligt styrs av var de bor.

I USA, där aktier har haft en av de starkaste uppgångarna på senare år, förväntar sig nu investerarna en årlig avkastning på drygt 15 %. Detta är den högsta prognosnivån för framtida avkastning i alla de 32 länder som ingår i Schroders undersökning. Däremot är förväntningarna på marknader där den historiska avkastningen har varit svagare, som Japan, mer måttliga – under 6 %.

T1_Article_1_SVSV_Table_01.jpg

Amerikanska investerare har blivit mer optimistiska...

USA är ett exempel på en plats där investerarna verkar ha blivit mycket mer optimistiska under det senaste året. I undersökningen i maj 2019 hoppades amerikanska sparare på en framtida årliga avkastning på 10,3 % – vilket innebär att de placerar sig ungefär i mitten. Under perioden därefter tycks de dock ha blivit betydligt mer optimistiska. Kan det ha något att göra med att amerikanska aktier hade en stark uppgång under 2019, då S&P500 steg med cirka 25 %?**
Övriga geografiska skillnader har i stort sett varit desamma mellan 2019 och 2020. Investerare på ett antal tillväxtmarknader, däribland Indonesien, Argentina, Brasilien, Indien och Chile, hör fortsatt till dem som har de största förhoppningarna på vad deras portföljer kommer att leverera i framtiden – alla förväntar sig en årlig avkastning på drygt 12 %.

…men européerna har måttliga förhoppningar

Europeiska investerare har betydligt måttligare förväntningar, då investerare i Tyskland, Frankrike, Italien och Schweiz förväntar sig den lägsta framtida avkastningen under 2020. Det ligger ungefär i linje med deras prognoser för 2019.

I Storbritannien ligger investerarnas förhoppningar någonstans i mitten. Deras prognoser för framtida årlig avkastning ökade från 9,3 % 2019 till 11,1 % i år.

Finns det en koppling mellan investerarnas prognoser och tidigare ekonomisk avkastning?

2019 var ett bra år på världens börser generellt och det kan delvis förklara investerarnas allmänt ökade optimism i årets undersökning.

Tidigare resultat från Schroders Global Investor Study har dock inte visat på någon tydlig koppling mellan tidigare marknadsresultat och förhoppningar om framtida avkastning.

2018 var exempelvis till stor del en besvikelse på världens marknader. Men när spararna tillfrågades i maj 2019 varierade deras prognoser mellan 15,8 % som högst (Argentina) och 6,5 % som lägst (Belgien). 2019 var det faktiskt bara tre länder av 32 där de svarandes förhoppningar om framtida avkastning hade överträffats av den faktiska avkastningen som genererats under de föregående 12 månaderna. Slutsatsen var att investerarnas förhoppningar var orealistiska och potentiellt missriktade och att "de övergripande avkastningsförväntningarna för de kommande fem åren överstiger den börsavkastning som uppnåtts i nästan alla länder under de senaste fem åren."

Även om historisk avkastning på börsen kan vara en faktor som påverkar investerarnas prognoser är det också sannolikt att räntor och inflation i regionala ekonomier spelar viss roll.

I undersökningarna från både 2019 och 2020 tenderade de investerare som förväntade sig den högsta avkastningen att bo i ekonomier som upplevde högre inflation och högre räntor. De här faktorerna leder generellt till högre nominell avkastning på likvida medel och andra besparingar.
I Europa och Japan verkar däremot lägre räntor ha dämpat spararnas förväntningar på längre sikt. I den senaste undersökningen hamnar investerare i Schweiz och Japan längst ned i sina prognoser. Det är värt notera att båda dessa länder upplever bland de lägsta räntorna i världen och deras respektive centralbanker har sänkt räntorna till under noll för mer än fyra år sedan.

Rupert Rucker, Head of Income hos Schroders, säger: "Styrkan i denna unika undersökning är att för varje år ger resultatet oss en tydligare bild av vad investerarna hoppas på och en insyn i vad som påverkar deras förväntningar.

"Det är oerhört intressant att trots konsekvenserna av Covid-19 – och alla dramatiska effekter pandemin fått på våra liv och vårt arbete – tror investerarna fortfarande att de kan generera avkastning från sitt sparande. Man kan konstatera att en del av de här förväntningarna är orealistiska. Men man kan också konstatera att investerarna kanske inser att avkastning på börsen inte är detsamma som ekonomisk tillväxt.

"Vi är övertygade om att en av de bestående framtida trenderna kommer att vara lägre räntor och det ansåg vi redan före pandemin. På längre sikt tror vi att fler störande krafter kommer att påverka marknaderna och att det totalt sett kommer att bli svårare att hitta avkastning. Men under åren efter finanskrisen har vi upprepade gånger sett att vissa investeringar kan leverera avkastning också i utmanande miljöer.”
 
*MSCI WORLD föll 34 % mellan den 12 februari och 23 mars.

**S&P500 steg med 29,7 % 2019. Källa: Refinitiv