Perspektiv

Varför vi måste göra naturen investeringsbar

Eftersom vi inte kvantifierar fördelarna med naturen, förbiser vi dem helt och hållet. Johan Rockström, den svenske klimatforskaren som jag nyligen delade plattform med på London Climate Action Week, poängterade just detta - att om det inte vore för naturen hade vi redan passerat tröskeln på 1,5 grader. Det finns ett välkänt talesätt inom förvaltningen, att "det som mäts hanteras": en klyscha kanske - men skrämmande korrekt när det gäller naturen.

Världen har börjat komma underfund med att vår globala ekonomi måste bli, inte bara nettonoll, utan till och med natur-positiv. Värmeböljor och andra extrema väderhändelser påminner oss om vår naturliga miljös bräcklighet. Det betyder att veta vad naturen är värd. Det tog oss 15-20 år att få spårket gällande koldioxid – och avslöjandet av kol – att bli ett begripligt inslag i företagsrapporter. Idag är det praktiskt taget omöjligt att få bra data kring naturen. Men nu har vi inte 15-20 år på oss.

Mer än hälften av vår globala BNP är beroende av vår natur. Att skydda och bevara naturen kan ge ett kraftfullt bidrag till insatserna för att mildra klimatförändringarna. Det finns även ett socialt krav: om inte naturliga klimatlösningar skapar positiva sociala effekter för lokala medborgare och samhällen, kommer de inte att vara hållbara; investerare måste därför samarbeta både brett och djupt.

Responsen måste vara kraftfull. Som företag lärde vi oss att om vi gjorde en meningsfull förändring av mångfald och inkludering skulle det innebära en revolution i vår kultur. Samma rot-och-gren-revision krävs i vårt förhållningssätt till naturen.

Kapitalförvaltare i synnerhet behöver förändra sitt sätt att arbeta i grunden.

På Schroders har vi en tredelad strategi. Vi har lovat att förändra beteendet gentemot naturen hos varje företag vi investerar i; vi kommer att skapa nya naturbaserade investeringsprodukter och använda vår lösningsverksamhet för att kanalisera kapital till nya och befintliga fonder. Genom att göra det hjälper vi våra kunder att ha en positiv inverkan samtidigt som vi diversifierar källorna till deras avkastning.

Precis som med nettonoll är finanssektorns roll i ansträngningarna att stoppa och upphäva naturförluster både tydlig och kritisk. Efter den senaste försening av FN:s toppmöte om biologisk mångfald, COP15, till december i år, måste vi nu använda dessa månader för att få mer av finanssektorn ombord. Det finns ingen tid att slösa.

Åtgärder kring naturen börjar med åtgärder för att stoppa avskogningen. IPCC uppskattar att "jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning" bidrar med 22 % till de globala utsläppen och hälften av det (11 %) kommer från avskogning och markomvandling.

Detta innebär att vi måste få ordnig på våra mätning och vår data. På Schroders har vi byggt ett styrkort för avskogning för att titta på exponering för och hantering av avskogningsrisk för företag. Vi har även gjort naturkapital och biologisk mångfald till en prioritet för att skapa ett aktivt engagemang hos företag.

Avskogning är i allt högre grad en investeringsrisk, men naturen är även en väsentlig investeringsmöjlighet. Naturliga klimatlösningar är försök att bevara, återställa eller förbättra ekosystem för att absorbera och lagra kol från atmosfären. I analyser uppskattas att dessa lösningar har potential att tillhandahålla omkring en tredjedel av de klimatåtgärder som behövs för att uppnå Parisavtalets mål och undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Statistik som tydligt belyser problemet: det kan vara en tredjedel av lösningen, men ändå får naturliga klimatlösningar idag mindre än 3 % av all global klimatfinansiering. Hur stänger vi det gapet?

"Jag tror att vi kan skapa en vändpunkt och påskynda investeringarna."

Anledningarna till att investera blir starkare för varje dag, särsklit med tanke på priset på koldioxidkrediter. Efterfrågan på högkvalitativa koldioxidkompensationer kommer att växa exponentiellt, drivet av nationella nettonoll-ambitioner tillsammans med stora åtaganden från den privata sektorn. Denna möjlighet underbyggs av allt mer sofistikerad data och verktyg som gör att vi kan börja värdera världens naturtillgångar.

Även om utbudet av projekt fortfarande är en utmaning skapar den växande efterfrågan och aktiviteten på detta område nya möjligheter att institutionalisera projektfinansiering, strukturering och utveckling.

Schroders är glada över att gå in i ett partnerskap med Conservation International Asia Pacific där vi planerar att skapa en av de första dedikerade investeringsförvaltarna för naturkapital i Singapore. Called Akaria Natural Capital, en satsning som syftar till att uppnå skalan och expertisen för att kunna implementera med effekt – och bidra med nya idéer för hur man löser några av hinderna för finansiering. 

Att få grepp om de sociala imperativen kring naturinsatser är grundläggande för detta partnerskap, för att säkerställa att dessa investeringar fungerar för såväl människor som platser.

Det som är spännande är investeringsbranschens ökande kollektiva drivkraft kring denna agenda. Det finns nu tillgångar på 21 miljarder dollar under förvaltning i naturliga klimatlösningar – en fördubbling under de senaste fem åren. Natural Capital Investment Alliance, som lanserades av Prince of Wales vid COP26, är ett viktigt steg i detta skifte. De 15 medlemmarna i denna grupp har alla, eller kommer att ha, investeringsinstrument som hjälper till att kanalisera kapital till naturfokuserade projekt.

Energiomställningen är komplex. Övergången till en natur-positiv värld kommer att bli mycket svår. Men den är absolut nödvändig, brådskande och vi måste göra det möjligt att investera i den. Det är därför vi blickar framåt mot årets andra hälft. Finanssektorn måste ansluta sig i de otaliga aktörer som kliver fram och kräver åtgärder för naturen.