Dela med sig

Schroder GAIA

En reglerad, likvid och öppen möjlighet för investerarna att få tillgång till hedgefondsstrategier inom ett UCITS-ramverk. Plattformen kombinerar styrkan hos Schroders (en erfaren och etablerad UCITS-förvaltare) och en utvald grupp av hedgefondförvaltare av högsta kvalitet med en beprövad historik.

Fonder på plattformen
Schroder GAIA BlueTrend 
Schroder GAIA BlueTrend är en trendföljande strategi som investerar på ett stort antal marknader, inklusive i aktier, obligationer, råvaror, räntor och valutor.
Schroder GAIA Egerton Equity 
En fundamentabaserad lång/kort aktiestrategi som främst investerar i aktier i storföretag med globalt fokus.
Schroder GAIA Wellington Pagosa 
Schroder GAIA Wellington Pagosa är en multi-strategifond som investerar i långa/korta aktiepositioner, räntor med absolutavkastning och
Schroder GAIA Two Sigma Diversified 
En global, systematisk makrohandelsstrategi på den amerikanska aktiemarknaden som har som mål att leverera icke-korrelerad alfa med kontrollerad

Schroder GAIA Sirios US Equity 
En fundamental lång/kort aktiestrategi som främst investerar i stora och medelstora amerikanska företag, men som också kan utnyttja möjligheter i Europa och Asien.

Schroder GAIA Cat Bond 
Den här fonden investerar i en diversifierad portfölj av handelsbara försäkringskopplade värdepapper (ILS) med fokus på naturkatastrofrisker och erbjuder låg korrelation till traditionella tillgångsklasser, t.ex. aktier och räntor.

Schroder GAIA Contour Tech Equity 
Schroder GAIA Contour Tech Equity är global lång/kort aktiefond med låg nettoexponering som främst investerar i teknik-, medie- och telekomsektorerna. Fonden fokuserar på möjligheter som beror på felaktig prissättning och har som mål att leverera positiv avkastning under alla marknadsförhållanden samtidigt som risken på nedsidan begränsas.