Migawka

Ile powinienem oszczędzać na emeryturę?


Jest to pytanie, które dezorientuje ludzi od pokoleń: Ile wystarczy, jeśli chodzi o oszczędzanie na emeryturę?

Niefortunna prawda jest taka, że nikt nie może wiedzieć na pewno. Nasze pragnienia i potrzeby na emeryturze zmieniają się - podobnie jak nasze dochody w ciągu całego życia. A to przed wspomnieniem wielu innych, życiowych niewiadomych.

Ogólną zasadą branży inwestycyjnej jest oszczędzanie co najmniej 15% dochodu przed opodatkowaniem każdego roku. Zakładając, że oszczędzasz na emeryturę od 25 do 67 roku życia. Wraz z innymi czynnikami, ta szeroka zasada powinna pomóc w osiągnięciu takiego samego poziomu życia, jaki cieszył cię w latach pracy po przejściu na emeryturę, chociaż nie jest to zagwarantowane.

Przeciętnie, inwestorzy na całym świecie oszczędzają nieco więcej niż wytyczne branżowe.

Badanie Schroders Global Investor Study (GIS) 2020 wykazało, że inwestorzy oszczędzają średnio 15,2% swoich dochodów specjalnie na czas emerytury.

W okresie od 30 kwietnia do 15 czerwca 2020 r. Schroders przeprowadził niezależną ankietę online wśród ponad 23.000 inwestorów w 32 lokalizacjach na całym świecie.

Liczba z roku 2020 jest tylko nieznacznie niższa niż w roku 2019 (15,3%), pomimo pandemii, która przetoczyła się przez światową gospodarkę i rynek pracy. Pozostaje on również znacznie wyższy niż w 2018 r. (12,2%).

466356_SC_Webchart_1_PLPL.png

Przeniesienie odpowiedzialności za oszczędności emerytalne

Wzrost oszczędności emerytalnych można by być może przypisać rosnącej świadomości, że ludzie nie mogą już dłużej polegać na rządowych świadczeniach w formie emerytur państwowych, które w znacznym stopniu pomagają w finansowaniu emerytur.

Według GIS 2020 ponad połowa inwestorów (55 %) zgodziła się, że państwowa emerytura nie wystarcza na utrzymanie się przy życiu.

Być może niektóre kraje aktywnie przyjęły politykę mającą na celu przeniesienie odpowiedzialności za finansowanie emerytur z państwa na jednostki.

Na przykład, Zjednoczone Królestwo wprowadziło takie inicjatywy, jak automatyczna rejestracja. Oznacza to, że pracownik jest automatycznie zapisany do zakładowego programu emerytalnego. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii podwyższa się wiek, w którym ludzie mogą kwalifikować się do emerytury państwowej.

Ciągła zmiana zasad podważyła jednak zaufanie inwestorów do tego stopnia, że niektórzy nawet nie widzą sensu, by w ogóle starać się oszczędzać specjalnie na emeryturę.

Brak oszczędności: 41% martwi się, że nie będziemy mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby przejść na emeryturę).

Czy niezdecydowani oszczędzający mogą stanąć w obliczu niedoboru emerytur?

Unikanie oszczędzania na emeryturę nie jest odpowiedzią. Stwarza to większe problemy w dalszej przyszłości. Ale istnieje również potencjalny problem dla tych, którzy nie są pewni, czy oszczędzają wystarczająco dużo.

GIS 2020 stwierdził, że tam, gdzie istnieje element niepewności, ludzie mają tendencję do oszczędzania mniej - nie więcej. Inwestorzy, którzy opisują siebie jako niezdecydowanych, czy oszczędzają wystarczająco dużo na emeryturę, oszczędzają tylko 13,9% swoich dochodów. To mniej niż zalecane 15% i znacznie mniej niż ci inwestorzy, którzy uważali, że oszczędzają wystarczająco dużo (16,8%).

Rupert Rucker, Head of Income Solutions w Schroders, mówi: "To po prostu katastrofalne, nie myśleć o oszczędzaniu na emeryturę. Poprzednie pokolenia korzystały z hojnych emerytur
z końcowej pensji i większej pewności co do świadczenia przez państwo, ale tak już nie jest.

"Choć może nie mieć na to ochoty, nawet jeśli można odłożyć tylko małą ilość, to i tak może to zrobić dużą różnicę.

"Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym więcej możesz skorzystać z cudu procentu składanego. Koncepcja ta polega po prostu na uzyskaniu zwrotu nie tylko z pierwotnych oszczędności, ale także ze skumulowanych odsetek, które uzyskano od zainwestowanych w przeszłości oszczędności.

"Jeśli twoje pieniądze są inwestowane, oznacza to, że wykonują dla ciebie dużo pracy. Wcześniejszy start sprawia, że jest mniej prawdopodobne, że będziesz musiał zaoszczędzić większy procent swoich dochodów w późniejszym okresie życia."

Oszczędności na emeryturze jako priorytet

Być może jednym z najtrudniejszych aspektów oszczędzania na emeryturę jest uczynienie go priorytetem i wyobrażenie samej/samego siebie w przyszłości. Jak będziesz chciała/chciał spędzać czas w przyszłości? Ile pieniędzy będziesz chciała/chciał wydać? I gdzie chciałabyś/chciałbyś mieszkać? 

A jeśli te odpowiedzi nie są od razu jasne, łatwo jest wpaść na pierwszą przeszkodę i po prostu nigdy nie myśleć o oszczędzaniu na emeryturę, dopóki naprawdę trzeba - do tego czasu może być już za późno. Z historycznego punktu widzenia jest to prawda, a wiele osób nie potrafi uczynić późniejszego życia priorytetem.  

Jednak GIS 2020 pokazuje, że to podejście się zmienia. 

Ujawnił, że inwestowanie w emerytury jest wspólnym najwyższym priorytetem, jeśli chodzi o wykorzystanie przez inwestorów dochodu do dyspozycji (patrz tabela poniżej). To o wiele więcej niż trzy lata temu, kiedy tylko 10% osób rozważało w pierwszej kolejności zainwestowanie środków na cel emerytalny.  

Inwestorzy zdają sobie również sprawę, że w erze niskich stóp procentowych potrzebują swoich pieniędzy, aby uzyskać zwrot wyższy niż ten, który prawdopodobnie uzyskają z gotówki.

Jedna czwarta osób (25%) inwestuje w inny rodzaj inwestycji (np. akcje, obligacje i towary), podczas gdy 17% wpłaca pieniądze na konto oszczędnościowe.

Co ciekawe, wydatki na dobra luksusowe i inwestycje w nieruchomości spadły w priorytetach respondentów. Może to wiązać się z większym poczuciem ostrożności w miarę dalszego rozwoju wpływu koronawirusa.

466356_SC_Webchart_2_PLPL.png