Investiční strategie a řešení podle vašich potřeb

Prozkoumejte, co vše pro vás Schroders může udělat 
SG Sustainable Multi-Asset Income Top Banner Image_Banner

Společnost

Společnost Schroders je globálním správcem aktiv a majetku, a tak nabízí širokou škálu investic navržených tak, aby naplňovaly potřeby institucí, zprostředkovatelů a majetných fyzických osob.

Fondy zacílené na trvalou udržitelnost a dopad

Další informace o naší nabídce impaktových cílů

Globální studie pro investory 2022

Trvalá udržitelnost: tempo změn roste

Schroders Capital

Nabízíme diverzifikované investiční strategie, včetně nemovitostí, privátního kapitálu, sekundárních transakcí, rizikového kapitálu, infrastruktury, sekuritizovaných produktů a financí založených na aktivech, cenných papírů spojených s pojištěním a dopadového (impact) investování.

Kontaktujte nás
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund je na celém webu označován jako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions je na celém webu označován jako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund je na celém webu označován jako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A. podléhá lucemburskému zákonu ze dne 12. července 2013.