Kdo jsme

Objevte, čím vynikáme

Poslechněte si, co řekl generální ředitel naší skupiny

Chceme poskytovat dlouhodobou hodnotu klientům

Šíře našich služeb aktivní správy investic napříč veřejnými i soukromými trhy nám umožňuje poskytovat odlišná řešení pro různorodé potřeby klientů.

Naši klienti od nás očekávají vynikající dlouhodobé investiční výsledky a je naší povinností vždy jednat v jejich nejlepším zájmu. To je odpovědnost, kterou bereme vážně – a věříme, že když uspějeme pro klienty, bude z toho mít prospěch i společnost a širší svět.

Šíře a hloubka našich schopností

Naše služby jsou navrženy tak, aby odpovídaly vyvíjejícím se potřebám klientů. Řešení, která nabízíme, zahrnují více investičních možností než kdy jindy a my můžeme sloužit klientům na více místech po celém světě.

Inovace a dlouhodobý výhled

Díky naší vlastnické struktuře můžeme jednat v dlouhodobém zájmu našich klientů a zainteresovaných stran. Základní stabilita našeho dlouhodobého vlastnictví nám umožňuje inovovat a pružně reagovat na změny.

Lidé a kultura

Naše inkluzivní kultura nám umožňuje přilákat a udržet si výjimečné talenty. Věříme, že náš aktivní investiční přístup, na kterém tato odbornost závisí, přináší klientům špičkové výsledky.

Lídři v udržitelnosti

Udržitelnost vnímáme jako důležitý zdroj potenciální dlouhodobé investiční výkonnosti. Je v zájmu našich klientů řešit rizika a příležitosti environmentálních a společenských změn.