Nově vznikající trhy

Uchopení růstových příležitostí na málo zastoupených trzích

Globální růstové příležitosti

Nově vznikající trhy jsou radikálně rozdílné, ale mohou globálně nabízet ty nejatraktivnější růstové příležitosti

Aktivní přístup nás udržuje v čele

Aktivní manažeři se vám snaží pomoci udržet si náskok před rychle se měnícími podmínkami a využít příležitosti dříve.

Investujeme v duchu ESG (společenská odpovědnost a ekonomická udržitelnost)

Získáte přístup k investičním strategiím, jejichž neoddělitelnou součástí je udržitelnost

Neexistuje žádný typický nově vznikající trh

Příležitosti v Číně vypadají úplně jinak než v Chile. Co mají mnohé nově vznikající trhy společného, je rychlejší potenciální růst, než jaký vidíme v rozvinutých ekonomikách – slibují rozvoj kapitálového trhu a vznikají v nich domácí trhy založené na spoření. Stejný potenciál, díky kterému jsou přitažlivé, však způsobuje, že bez pevných rukou za volantem jsou obtížně říditelné.

Existují pádné důvody, proč být na rozvíjejících se trzích aktivní.

Nově vznikající trhy mohou být volatilní a často reagují na nové informace přehnaně. Volatilita však nabízí příležitosti pro zkušené aktivní manažery, kteří využívají tyto očekávané změny na vahách indexu, namísto aby na ně reagovali. Aktivní manažeři vám mohou také pomoci řídit riziko a přitom sledovat a přečkat změny způsobem, který od pasivních fondů očekávat nelze.


Nikdy nebylo důležitější na tyto váhy přidat společenskou odpovědnost a ekonomickou udržitelnost (ESG). Aktivní investoři se dokážou dostat „pod kapotu“ konkrétním společnostem a zjistit, kdo je schopný držet krok s udržitelností. To je obzvláště důležité s ohledem na větší přítomnost státem vlastněných společností na nově vznikajících trzích.

Naši odborníci se neshodnou na všem – a to se nám právě zamlouvá.

Naši specialisté na rozvíjející se trhy samozřejmě disponují hlubokými znalostmi a místním zastoupením, jak byste očekávali. Neznamená to však, že své zasvěcené informace jen aplikují na obecný vzorec. O svých názorech pravidelně debatují, zpochybňují je a podrobují přísné kritice.


Naši lidé také mají k dispozici celou řadu permanentně aktualizovaných nástrojů ESG a analýz, které jsou pro silnou strategii pro nově vznikající trhy zásadní.

„Stejný potenciál, díky kterému jsou rozvíjející se trhy přitažlivé, způsobuje, že bez pevných rukou za volantem je obtížné se na nich pohybovat.“

Klíčová investiční rizika

Výkon v minulosti není zárukou budoucího výkonu. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a vy (nebo vaši klienti) nemusíte získat zpět částky, které jste původně investovali.Nově vznikající trhy mají tendenci být rizikovější než rozvinuté trhy: jsou politicky, právně i operačně méně stabilní. A změny směnného kurzu mohou také způsobit, že hodnota jakýchkoliv zahraničních investic vzroste nebo klesne.