Udržitelné investování

Pokud jde o udržitelnost, zainteresovaný je každý z nás

Posilování odolnosti

Jsme přesvědčeni, že udržitelná aktiva v dlouhodobém horizontu zvyšují odolnost investice.

Chápání potenciálu

Klíčem k určení skutečného investičního potenciálu aktiv je pochopit jeho dopad na planetu a její obyvatele.

Přístup k našim vlastním, chráněným nástrojům

Vypracovali jsme sadu vlastních chráněných nástrojů, které měří dopad v celém ESG spektru.

Rizika související s pouhým honem za ziskem a návratností

Ziskové marže. Potenciální růst. Tržní kapitalizace. Existuje mnoho způsobů, jak posoudit hodnotu společnosti. Ale společnosti nejsou ve vakuu. Jejich chování má důsledky v reálném životě – negativní i pozitivní. Pokud to nebudete brát v úvahu, nevidíte úplný obrázek.

Riziko a návratnost. To je tradiční pohled, kterým se posuzují investice. Kromě těchto dvou aspektů však chceme posuzovat ještě třetí dimenzi: dopad.

ESG zkrátka ovlivňuje konečný výsledek

Proto při budování portfolií sledujeme celou řadu faktorů a dopadů ESG, které má společnost, vláda nebo aktivum na lidi a planetu. Ignorování těchto skutečností by se mohlo rovnat přehlédnutí rizik a příležitostí, které s sebou nesou naše investice. Tyto faktory se mohou projevit ve finančních nákladech, např. jako uhlíková daň, tzv. „uvízlá aktiva“ nebo dokonce pokuty vyplývající ze špatného řízení. Spotřebitelské trendy se také přesunují směrem k udržitelné praxi, je tedy důležité, aby společnosti připravily své obchodní modely na tuto změnu poptávky.

Udržitelnost podle nás nespočívá jenom v přijímání lepších investičních rozhodnutí - jde také o tlak na pokrok. Náš princip aktivního vlastnictví znamená, že se angažujeme ve společnostech a aktivech, do kterých investujeme, a využíváme svého vlivu k tomu, abychom je přiměli zavádět udržitelnější postupy a zvýšili tak jejich dlouhodobou hodnotu.

Přehled naší nabídky pro oblast udržitelnosti a dopadu

Volba investičních možností v měnícím se světě

Naše cesta k udržitelnosti

Zkušenosti s udržitelným investováním jsme získali v průběhu posledních 20 let, kdy jsme vyvíjeli tematický výzkum udržitelnosti a sadu vlastních chráněných nástrojů. Náš výzkum a naše nástroje nám poskytují zasvěcené pohledy, které pomáhají našim investorům pochopit rizika a příležitosti udržitelnosti vyskytující se v jejich portfoliích.

Svou angažovaností a hlasováním podporujeme přeměnu společností na udržitelnější obchodní modely a náš hlas ovlivňuje jejich chování a přiměje je k odpovědnosti.

Jako zakládající člen iniciativy Net Zero Asset Managers (správci aktiv s nulovou uhlíkovou stopou) podnikáme kroky k dosažení nulových emisí skleníkových plynů (GHG) do roku 2050 ve všech investicích, které spravujeme, a v našich vlastních provozech. Naše cíle v oblasti dekarbonizace byly validovány iniciativou Science-Based Target (cíl založený na vědě). Náš plán akcí pro klimatické změny (Climate Transition Action Plan, CTAP) určuje naši strategii k jejich dosažení.

Jako společnost neseme také korporátní odpovědnost vůči lidské společnosti. Snažíme se přispívat k rovnější a inkluzivnější společnosti prostřednictvím darů, dobrovolnické práce a spoluprací. Například podporou chudých dětí v USA a řešení nerovností v Londýně.

„Věříme, že udržitelné společnosti mají nejen pozitivní dopad, ale v dlouhodobém horizontu jsou jejich obchodní modely odolnější. Udržitelné investování tak může být výhodné pro všechny zúčastněné strany, nejenom pro akcionáře.“

Odpovědné řízení aktiv

Získejte přístup k našim zásadám udržitelného investování, zveřejňování informací, zprávám o hlasování a finančním výkazům.

Aktivní vlastnictví

Aktivní vlastnictví prostřednictvím důsledné angažovanosti s manažerskými týmy společností je klíčovým prvkem hodnoty, kterou přinášíme našim klientům.

Udržitelnost ve společnosti Schroders

Naše podniková strategie udržitelnosti je neodmyslitelnou součástí našeho podnikání. Cílem je urychlit dosažení rovnosti a chránit zdroje naší planety.

Souprava nástrojů pro poradce

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) II a preference v oblasti udržitelnosti