Aktivní vlastnictví

Naším cílem je prosazovat změny, které se snaží chránit a zvyšovat hodnotu investic.

Co je aktivní vlastnictví?

Společenské a environmentální síly přetvářejí celé lidstvo, ekonomiky, obory a finanční trhy. Společnosti nebo emitenti, kteří upřednostňují dobrý environmentální, sociální a správní (ESG) management, mají potenciál vyšší budoucí hodnoty jak pro investory, tak pro lidstvo.
Aktivní vlastnictví ve Schroders znamená angažovanost ve společnostech, emitentech a našich aktivech s cílem podporovat odpovědné chování. Když přimějeme management k odpovědnosti, zvyšujeme tak dlouhodobou hodnotu svých investic.

Proč Schroders?

Angažovanost v oblasti ESG zaznamenáváme a sledujeme již více než 20 let. Zaměřujeme se na zvyšování dlouhodobého zdraví podniků a aktiv, do kterých jsme investovali, vysoce kvalitní angažovanost, naši transparentnost a spolupráci v různých oborech.

Náš model aktivního vlastnictví umožňuje investičním týmům vysoce kvalitní angažovanost, využití znalostí daného oboru i konkrétní společnosti a posilování vznikajících vztahů. Všichni naši hlavní investoři do akcií a úvěrů se musí každoročně angažovat v určitém minimálním počtu případů. Je to součástí strategie dobré integrace ESG.

Náš tým odborníků na ESG a impaktové investování úzce spolupracuje s investory na analýze globálních rizik a příležitostí, abychom využili svůj vliv, přiměli společnosti ke změně a pomohli nasměrovat kapitál k inovativním novým řešením po celém světě.

Rok 2022 v číslech

Tato čísla kombinují naše hloubková zapojení s tematickými kampaněmi, zapojením v rámci spolupráce a masovou komunikací v období voleb.

73

Zemí

7,000+

Valných hromad akcionářů s hlasováním

3,400

Zapojených společností

Přečtěte si náš Engagement Blueprint (detailní plán angažovanosti), kde se dozvíte více o tom, co ve Schroders znamená aktivní vlastnictví

Témata