Fixní příjem

Dluhopisy jsou považovány za cenné papíry s nízkým rizikem – ale pokud mají strategie fixních příjmů vykazovat skvělé výsledky, vyžadují odborné znalosti

Rozložení vašeho rizika

Od nízkorizikových vládních dluhopisů ke strategiím více orientovaným na růst můžete své riziko rozložit a usilovat o získání spolehlivějších příjmů a návratnosti.

Výběr strategií

Dluhopisy vám mohou pomoci vyhnout se volatilitě trhu, ale mají také svá rizika. Výběr strategií může vyhovovat mnoha investičním potřebám.

Silné základy

Provádíme hloubkovou analýzu fundamentálních rizik a rizik udržitelnosti, aktivně měníme expozici a pozorně sledujeme témata, která ovlivňují chování trhu.

Nálepka nízkého rizika skrývá volby, které máte k dispozici

Existuje široká škála možností. To je pravda: s vládními dluhopisy nebo správnými podnikovými dluhopisy můžete lépe izolovat svoje investice před neočekávanými pohyby akciových trhů. Pokud jste však odvážnější, můžete vlastnit vysoce výnosové úvěry nebo se vrhnout na nově vznikající trhy, které jsou rizikovější, ale mají vyšší potenciál výnosů. Můžete mít dokonce i strategii, která investuje na všech těchto trzích, a nechat odborníky rozhodnout o nejlepší kombinaci podle vašich cílů.

Specialisté vás nasměrují k vašim investičním cílům

Na výběr je více než 30 000 dluhopisů a mnoho rizik ke zvážení. Potřebujete specialisty na ekonomiku a individuální trhy s dluhopisy, abyste si vytvořili názor. Potřebujete analytiky, kteří každé společnosti rozumějí do hloubky, aby si všimli příležitostí a rizik, vytvořili správnou strategii a poté ji aktivně řídili, když se podmínky na trhu změní. Také potřebujete identifikovat dlouhodobá témata, která trh ovlivňují – proto by základem skutečně robustní strategie měly být faktory společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti (ESG).

Aktivita a přizpůsobivost

Navržení a řízení diverzifikované řady vysoce výkonných strategií fixních příjmů vyžaduje technickou odbornost. Nevěříme v „hvězdné“ investory, kteří vědí všechno. Věříme v týmovou spolupráci. Naše platforma specialistů, expertů ve svém oboru na celém světě, spolupracuje a využívá celou řadu příležitostí.


Každý člen týmu přispívá: správci fondů, úvěroví analytici, analytici udržitelnosti a tržní stratégové, všichni jsou tvůrci investiční strategie.


Naše globální platforma nám poskytuje komplexní přehled nad tím, co ovlivňuje trhy, vládní dluhopisy, měny a společnosti. Vyhledáváme témata budoucnosti, která dodávají našim výzkumníkům kontext k posouzení hodnoty a vybudování důvěry.

„Se správnou odborností týmu, který řídí váš konkrétní fond, můžete mnohem efektivněji vyvažovat rizika. Nejen, že diverzifikujete svoje investice, ale také průběžně optimalizujete své příjmy a návratnost díky nápadům podloženým jistotou a sebedůvěrou.“

Klíčová investiční rizika

Výkon v minulosti není zárukou budoucího výkonu. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a vy (nebo vaši klienti) nemusíte získat zpět částky, které jste původně investovali.


Nárůst úrokových sazeb obecně vede k poklesu cen dluhopisů. Podnikové dluhopisy budou vždy rizikovější než vládní dluhopisy, protože (na rozdíl od většiny vlád) společnosti mohou občas zkrachovat – což snižuje šance, že své peníze dostanete zpátky.


Uvedeno pouze pro ilustraci – nejedná se o doporučení k investování do výše uvedeného cenného papíru / sektoru / země.