Témata

Pouze ti, kdo nejvíc inovují, udrží krok s rychlými změnami

Vytváříme budoucnost

Tématika znamená hledání společností, které utvářejí nový svět a přizpůsobují se mu

Objevení příležitostí k transformaci

Aktivní manažeři se snaží předstihnout trh, analyzují data a odhalují oblasti neočekávaného růstu.

Investování do změny

Investoři těží z portfolií, která podchytila příležitosti přicházející společně se změnami

Využití lidské vynalézavosti může přinést dlouhodobé výhody

Inovace není nic nového. V historii lidstva jsme zažili obrovské inovace. Co se mění, je rychlost a rozsah, v jakém se změny uskutečňují. Zamyslete se nad investory, kteří čelí klimatické krizi, a nad disruptory, kteří využívají technologie, aby otřásli trhy. To jsou některá z témat, která budou utvářet naši budoucnost. Jsou to také investiční příležitosti pro ty, kdo se na problémy chtějí dívat z dlouhodobého hlediska.

Pokud chcete nad trhem vyhrát, musíte se odlišovat

Trh může být pomalý při objevování společností a oborů, které mohou nabízet nečekaný růst. To vytváří ideální loviště pro aktivní manažery. Mohou hledat nevyužitý potenciál společnosti, nejen to, jak dobře si vede dnes. A vybírejte témata, která jsou přesná a dlouhodobá, ale která se mohou v průběhu času přizpůsobit.

Pro investory je to příležitost podchytit příležitosti, které přicházejí společně se změnami.

Používání lidské a umělé inteligence, abychom viděli i to, co není zcela zřejmé na první pohled

Jako aktivní manažeři přirozeně identifikujeme ty správné investiční příležitosti. Co naše tematické investování odlišuje, jsou naše data.

Datové sady a technologie jako umělou inteligenci a strojové učení využíváme k vytyčení kurzu ve složitém a měnícím se prostoru – a nacházíme společnosti, které ostatní ještě neobjevili. Také pracujeme v týmech neomezených sektory a hranicemi a s odborníky, kteří se zaměřují na konkrétní regiony a třídy aktiv. A právě tak můžeme nabídnout skupinu připravených fondů vhodných pro rychle se měnící svět.

„Postup změn se zrychluje. Silné a dlouhodobé globální trendy přetvářejí svět a vytvářejí celou řadu investičních příležitostí.“

Klíčová investiční rizika

Výkon v minulosti není zárukou budoucího výkonu. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a vy (nebo vaši klienti) nemusíte získat zpět částky, které jste původně investovali.
Uvedeno pouze pro ilustraci – nejedná se o doporučení k investování do výše uvedeného cenného papíru / sektoru / země.