Naše historie 

Dvě století investování pro budoucnost

Vyvíjeli jsme se společně s mezinárodními financemi

Svoji znalost trhů rozvíjíme přes 200 let a s ní i schopnost pomáhat našim klientům.

Naše partnerství jdou do hloubky. Například stále spolupracujeme s naším prvním britským charitativním klientem, se kterým jsme začali pracovat v r. 1936. Vydejte se na tuto prohlídku více než 200leté historie Schroders.

Přes 200 let v kostce

Společnost byla založena v Londýně jako J.F.Schröder & Co v r. 1800 a v průběhu první stovky let jsme si budovali klientskou základnu po celém světě. Financovali jsme obchody mezi Amerikou a Evropou a velké infrastrukturní projekty jako železnice, přístavy a elektrárny. Přešli jsme do nových oblastí, jako jsou dluhopisy a korporátní finance.

V r. 1924 jsme vytvořili svůj první investiční fond a začali jsme spravovat investice pro klienty. V r. 1959 následovala naše kotace na londýnské akciové burze.

Na začátku 20. století jsme měli klienty v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii. Po roce 1970 jsme byli přítomni na hlavních finančních trzích včetně Hongkongu, Japonska, Singapuru, Austrálie, Brazílie, Švýcarska a mnoha dalších.

V r. 2000 jsme prodali naši divizi investičního bankovnictví a specializujeme se na správu aktiv a majetku. Dnes jsme se také rozšířili na soukromé trhy a pro naše klienty jsme otevřeli novou dimenzi.

Investování pro růst

Náš růst vždy zahrnoval akvizice. Získávali jsme tak klíčové dovednosti a zároveň nám pomohly naplňovat měnící se potřeby našich klientů a podporovat růst ve stále se měnícím světě.

S více než 12 transakcemi jen v samotném roce 2016 jsme rozšířili svoji odbornost v privátních aktivech od nemovitostí až po financování infrastruktury. Rozšířili jsme nabídku správy majetku, včetně nejlepší nabídky na trhu pro finanční poradce. Rozšířili jsme svoje speciální odborné znalosti v oblasti řešení, kde se snažíme být pro penzijní systémy poskytovatelem, který nabízí komplexní řešení až po odkup.

Naše tajemství úspěchu? Zajímají nás pouze takové akvizice, které vyhovují naší kultuře a našim hodnotám. Chceme zvyšovat naši odbornost, ne jen kupovat pro růst.

Trvale inovujeme

Vždy přemýšlíme o nových způsobech, jak využít inteligentní a aktivní management, abychom dostali naše klienty tam, kam míří.

Jako když jsme získali náš první mandát pro penzijní fond ve Velké Británii v r. 1947. Nebo otevření našeho prvního majetkového fondu v r. 1971 za účelem získání přístupu do světa alternativních produktů. V roce 2006 jsme nabídli první z našich strategií diverzifikovaného růstu. O rok později jsme představili náš Global Climate Change Equity Fund. A v r. 2009 jsme spustili GAIA, platformu navrženou pro snazší přístup klientů k odbornostem hedgeových fondů.

Dnes je náš několikrát oceněný investiční rámec udržitelnosti, který jsme si sami navrhli, součástí našich investičních procesů. A datoví vědci v naší jednotce datových informací přinášejí nejnovější postřehy našim investičním týmům, abychom se drželi na čele aktivního investování.

Globální síť partnerů

Partnerství dále rozšířilo naše obzory a propojilo naše odborné znalosti v oblasti investic s distribučními sítěmi našich klientů, abychom uspokojili potřeby jejich zákazníků. Naše partnerská strategie nám dává přístup k novým distribučním příležitostem po celém světě, včetně některých nejvíce rostoucích světových trhů.

Například náš společný podnik z r. 2005 s Bank of Communications v Číně, naše partnerství z r. 2010 s indickou Axis Asset Management, naše vztahy s Hartford Funds v USA s deseti subporadenskými strategiemi přizpůsobenými pro americké zákazníky, náš společný podnik s Nippon Life, který v r. 2021 poskytl klientům lepší než benchmarkovou návratnost. A náš nedávno založený společný podnik s Lloyds Banking Group, která ve Velké Británii zaměstnává přes 600 finančních poradců.

Naše investice hledají více než zisk

Jsme pyšní, že máme náskok, když přijde na udržitelnost. Naši první zásadu odpovědného investování jsme publikovali v r. 2001.

V roli aktivního investičního manažera dokážeme prosadit významné změny a současně chránit kapitál našich klientů před dlouhodobými riziky změny klimatu. V r. 2019 jsme získali většinový podíl v BlueOrchard, předním správci impaktových investic a průkopníkovi v oblasti mikrofinancování. O rok později jsme do všech našich investičních strategií plně integrovali analýzu environmentálních a sociálních aspektů a řízení rizik (ESG).

Tyto kroky podporují naši průběžnou strategii pomoci našim klientům s plněním jejich investičních a klimatických cílů a zároveň se podílet na urychleném přechodu k dekarbonizované budoucnosti.