Kmenové akcie

Kmenové akcie jsou populární investicí z dobrého důvodu – ale s tím, jak se časy mění, se mění i způsob, jak správně investovat.

Aktivní správa je klíčová

Klíčem k dosažení výnosů v dnešním neustále se měnícím prostředí je aktivní přístup ke správě

Vývoj je zásadní

Potřebujete strategie, které myslí na trvale neklidnou budoucnost

Tváří v tvář budoucnosti

Inovativní investování přináší řešení, která vyhovují měnícím se potřebám investorů

Zůstáváme aktivní a udržujeme portfolio zdravé

Investování na akciových trzích (akcie nebo kmenové akcie) je tradičně považováno za dobrý způsob, jak překonat inflaci a v dlouhodobém horizontu dosahovat atraktivní návratnosti. To má stále smysl, ale to, co fungovalo v minulém desetiletí, nemusí nutně fungovat v tom dalším. Svět utváří celá řada nových sil a společnosti budou muset změnit způsob práce, aby byly dlouhodobě úspěšné. Proto věříme, že aktivní management je klíčem k podchycení příležitostí na akciovém trhu – využití zkušeností, zasvěcených informací a inovací pomůže s orientací na měnícím se trhu.

Vybudovali jsme silné portfolio kmenových akcií zaměřené na dlouhodobou návratnost. Ať vás zajímá potenciál vysokého růstu malých společností nebo nově vznikající trhy, využití podhodnocených částí trhu nebo podpoření pozitivních změn ve světě prostřednictvím témat jako např. přechod na čistou energii, nabízíme řešení, která mohou vyhovovat vyvíjejícím se potřebám investorů.

Převádíme zasvěcené informace na investiční návratnost

Věříme, že naše globální výzkumná platforma a vlastní chráněné technologie nám dávají skutečnou investiční výhodu. Naše oddělení pro zasvěcené informace a data, které nám pomáhá přijímat informovaná investiční rozhodnutí prostřednictvím jedinečné analýzy informaci v kombinaci s naší sadou nástrojů pro výzkum udržitelnosti a měření dopadu, nám pomůže identifikovat společnosti s nerozpoznaným nebo nedoceněným potenciálem návratnosti.


Data jsou jen jednou stranou rovnice. Klíčem k úspěchu je to, jak naši manažeři fondů a analytici navzájem diskutují, kritizují a kontrolují investiční nápady, abychom měli jistotu, že projdou jen ty nejlepší.

„Svět se rychle mění a my musíme trvale zůstat v čele. Proto musíme být inovativní, flexibilní a především vždy usilovat o trvalé zlepšování a hledání lepších výsledků pro naše klienty.“

Klíčová investiční rizika

Výkon v minulosti není zárukou budoucího výkonu. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a vy (nebo vaši klienti) nemusíte získat zpět částky, které jste původně investovali.

Uvedeno pouze pro ilustraci – nejedná se o doporučení k investování do výše uvedeného cenného papíru / sektoru / země.