Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto zásady ochrany soukromých údajů vás seznámí s tím, jaké informace o vás shromažďujeme a zpracováváme („osobní údaje“), proč a jak je používáme a s kým je sdílíme. Uvádějí také práva, která ve vztahu ke svým údajům máte, a jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů.

Kontaktujte nás
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund je na celém webu označován jako Schroder ISF.

Uvedeno pouze pro ilustraci – nejedná se o doporučení k investování do výše uvedeného cenného papíru / sektoru / země.
Fond Schroder Alternative Solutions je na celém webu označován jako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund je na celém webu označován jako Schroder SSF.

@ Copyright 2023. Společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A. podléhá lucemburskému zákonu ze dne 12. července 2013.