Udržitelnost

Pozitivně ovlivňujeme všechno, co děláme 

Každá investice má nějaký dopad

Snažíme se o pozitivní dopad všeho, co děláme – v každém firemním i v každém investičním rozhodnutí. Naše rozhodnutí ovlivňují finanční budoucnost našich klientů a ovlivňují také společnost a životní prostředí. Proto směřujeme kapitál do udržitelných a odolných podniků – víme, že to může urychlit pozitivní změny ve světě.

Udržitelnost ale musí mít hluboké kořeny. Ve Schroders je součástí každého investičního týmu a každý investor může mít prospěch z našich vlastních chráněných nástrojů a dat. Protože můžeme přísně prověřovat každou společnost, do které investujeme, a můžeme aplikovat stejné měřítko a hodnoty sami na sebe. Naše závazky vycházející z globální iniciativy OSN (UN Global Compact) a cílů založených na vědě to odrážejí. Jsme rozhodnutí nést odpovědnost prostřednictvím transparentního výkaznictví a zveřejňování.

Boj proti změně klimatu

Jako britská společnost a globální investor hrajeme zásadní roli v dekarbonizaci ekonomiky

Měření dopadu

Hodně investujeme do našich vlastních chráněných nástrojů a dat, abychom změnili způsob, jak sledujeme a oceňujeme společnosti

Řízení udržitelnosti

Náš společný ředitel pro investice stojí v čele našeho výkonného výboru pro udržitelnost, který má na starosti naši strategii udržitelnosti.