Privátní aktiva a alternativní investice

Směle hledáme návratnost z diverzifikovaných zdrojů mimo obvyklé trhy

Nabízíme řešení

Privátní aktiva a alternativní investice zahrnují velké množství různých typů investic, které lze využít k dosažení mnoha výsledků.

Odborný přístup

Zkušený expert a manažer může zpřístupnit příležitosti, které jsou jinak těžko dosažitelné

Investujeme v duchu ESG (společenská odpovědnost a ekonomická udržitelnost)

Udržitelnost je neodmyslitelnou součástí naší práce a můžeme tak pomoci urychlit pozitivní změny

Celá řada příležitostí, která vám pomůže dosáhnout konkrétních cílů

Privátní aktiva a alternativní investice jsou obrovský prostor zahrnující celou řadu tříd aktiv, které uspokojí všechny typy investorů. Ať už se jedná o soukromý kapitál, zajišťovací fondy, infrastrukturu nebo nemovitosti, je zde obrovský potenciál pro budování silného a diverzifikovaného portfolia s využitím mnoha strategií ke splnění dlouhodobých cílů.

Vytvoření těch správných řešení vyžaduje prověřené zkušenosti a odbornost

Naše zkušenosti ve všech alternativních investicích nám umožňují identifikovat a uchopit příležitosti a vybudovat efektivní investiční řešení pro institucionální a individuální investory. Celou řadu řešení lze použít jako modulární stavební prvky k sestavení alternativního portfolia. Ve spolupráci s vámi posoudíme váš přístup k riziku a výnosu a určíme správnou kombinaci a rovnováhu tříd aktiv a typu investice.

Do privátních aktiv a alternativních investic investujeme již více než 40 let

Investicemi do privátních aktiv se zabývá Schroders Capital, která vám nabízí přístup k celé řadě investičních příležitostí do privátních aktiv, stavební bloky do portfolia a na míru uzpůsobené strategie pro privátní aktiva. Nabízíme diverzifikované investiční strategie, včetně nemovitostí, privátního kapitálu, sekundárních transakcí, rizikového kapitálu, infrastruktury, sekuritizovaných produktů a financí založených na aktivech, cenných papírů spojených s pojištěním a dopadového (impact) investování. 


Udržitelnost je neoddělitelnou součástí našeho přístupu a je součástí všeho, co děláme. Máme nejmodernější nástroje, analýzy a specializovaný výzkumný tým, abychom si zajistili ucelený obraz situace při vyhodnocování příležitostí i dopadu našich investic.

„Naše firma specializující se na privátní aktiva, Schroders Capital, vybírá z celé řady aktiv a využívá globální síť odborníků k vytvoření strategií zaměřených na budoucnost. Týmový cíl: vytvořit investice, na které můžete být pyšní.“

OD INŽENÝRSTVÍ K PRŮKOPNICTVÍ

Ve světě soukromých trhů existují dva typy investorů: ti, kdo reagují na změnu, a ti, kteří ji vedou. Objevte mimořádné příležitosti v nejrůznějších segmentech privátních trhů.

Klíčová investiční rizika

Výkon v minulosti není zárukou budoucího výkonu. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a vy (nebo vaši klienti) nemusíte získat zpět částky, které jste původně investovali.