Naši manažeři

Vedou firmu světové třídy

Víme, jak důležitá je odpovědnost

Vize. Směr. Inovace. Dohled. Odpovědnost. Skvělí lídři položí na stůl tyto vlastnosti a ještě něco navíc.

Jako špičkový globální aktivní investiční manažer jsme se zavázali k podnikatelské bezúhonnosti, vysokým etickým hodnotám a profesionalitě ve všech našich aktivitách. V našem týmu talentovaných manažerů se spojují zkušenosti z nejrůznějších oborů, na kterých mohou vystavět společné názory a poskytovat služby našim klientům a širšímu okruhu zainteresovaných stran.

Představenstvo

kolektivně odpovídá za vedení, směřování a výkon společnosti

Výbor vedení skupiny

náš tým nejvyššího vedení a klíčový poradní výbor generálního ředitele naší skupiny

„Dobří lídři inspirují lidi kolem sebe, rozumějí výzvám a příležitostem, reflektují moderní svět a vždy nesou odpovědnost za své kroky.“