Kombinovaná aktiva

Vezměte si z každého to nejlepší – kombinujte různá aktiva

Připraveno na změnu

Změna je nevyhnutelná, a pokud chcete naplnit svoje dlouhodobé cíle, musíte ji zahrnout do svých plánů

Větší bezpečnost

Různá aktiva mají různou sílu, takže jejich kombinací dosáhnete vyšší bezpečnosti

Robustní portfolia

Členové našeho týmu soustavně vzájemně soupeří ve snaze vytvořit portfolia, která odolají zkoušce času

Jedinou jistotou je nejistota

Všechny investice s sebou nesou rizika, ale my víme, že různá aktiva reagují různě na podmínky, kterým čelí. Nikdo tedy neumí předpovídat budoucnost, ale přesto umíme zjistit, co by mělo v nejhorším případě fungovat nejlépe.


Kombinované investice tak logicky spojují různá aktiva. Vyvážení směsice akcií, dluhopisů, alternativních investic a hotovosti je tím pravým vzorcem pro dosažení cílů v dobrých časech a omezení škod v časech těžkých.  

Vytváříme strategie k naplňování dlouhodobých cílů

Pro některé jednotlivé investory a poradce nabízíme již připravená, vyvážená portfolia sestavená tak, aby vám za vaše peníze nabízela tu nejvyšší hodnotu. Snažíme se investice přizpůsobit vašim individuálním potřebám a chápeme důležitost udržitelnosti ve vztahu k diverzifikaci a riziku.

Sdílené cíle, nikoli skupinové myšlení

Když dáváme dohromady ten správný mix aktiv, nepovažujeme ho za „jednou provždy hotový“. Neustále prověřujeme, znovu vyvažujeme a zlepšujeme, používáme naše vlastní chráněné nástroje a portfolia vystavujeme tlakovému testu v různých scénářích.
To je ale jen jedna strana rovnice. Druhou je lidský faktor. Jsme hrdí na to, že máme kulturu odpovědnosti, která nás odlišuje od ostatních. Členové našeho týmu nekompromisně diskutují a debatují o každé investici, aby vám vystavěli robustnější portfolio.

„Jsme přesvědčeni, že kombinování silných stránek různých druhů aktiv a strategií vám dá lepší šanci na dosažení požadovaných výsledků bez ohledu na tržní prostředí.“

Klíčová investiční rizika

Výkon v minulosti není zárukou budoucího výkonu. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a vy (nebo vaši klienti) nemusíte získat zpět částky, které jste původně investovali.

Uvedeno pouze pro ilustraci – nejedná se o doporučení k investování do výše uvedeného cenného papíru / sektoru / země.