THE 3D RESET:

Rušivý návrat světa ke starému normálu

Vysvětlení fenoménu 3D reset

„3D reset“ označuje tři „D“ – dekarbonizace, demografie a deglobalizace. Jsme přesvědčeni, že tyto probíhající trendy měly a nadále budou mít masivní dlouhodobé důsledky pro globální ekonomiku. Celkově vzato, 3D přetvářejí investiční krajinu. Pochopení tří D – jak ovlivňují globální ekonomiku, co to znamená pro volatilitu trhu a jak by měli aktivní investoři alokovat svá aktiva – může být klíčem k rozluštění toho, co přijde dál, a kde jsou příležitosti.

SLEDUJTE: Nová změna režimu na trzích: Podívejte se na svět objektivem 3D reset

Co jsou 3 D?

Deglobalizace

Pandemie covidu-19 a rostoucí geopolitické napětí předznamenaly novou éru, kde je prioritou větší odolnost a bezpečnost dodavatelského řetězce. Tyto větry mají a budou podporovat větší nearshoring klíčových sektorů, jako je výroba, což bude mít dopad na širokou škálu sektorů a tříd aktiv.

Dekarbonizace

Zatímco země po celém světě urychlují svou reakci na změnu klimatu, nacházíme se uprostřed přechodu od naprosté závislosti na fosilních palivech k ekologičtějším zdrojům energie. Tato energetická transformace bude nákladná a bude pohánět inflační tendence, zejména s ohledem na množství investic potřebných k zavedení inovací ve velkém měřítku.

Demografie

Měnící se demografie – konkrétně předpokládané zpomalení růstu globální populace – bude mít obrovský dopad na inflaci a ekonomický růst, protože zaměstnavatelé čelí tlaku, aby soutěžili o nižší počet talentů a maximalizovali efektivitu své stávající pracovní síly. Společnosti se také budou snažit investovat do technologií zvyšujících produktivitu, aby ochránily ziskové marže, což pravděpodobně urychlí širší přijetí robotiky a umělé inteligence.

Deglobalizace

Jak podniky hledají odolnější dodavatelské řetězce, přiblíží svou výrobní a přepravní infrastrukturu domácím trhům.

Dekarbonizace

Reakce na změnu klimatu se zrychlí se zaměřením na energetickou transformaci.

Demografie

Měnící se demografická situace a menší počet pracovníků udrží omezenou nabídku pracovních sil a obrovsky urychlí vývoj technologií zvyšujících produktivitu.

Máte zájem dozvědět se více?

Slovník – 3D Reset

Projděte si naši referenční příručku klíčových ekonomických pojmů, abyste lépe porozuměli tomu, jak 3D Reset utváří nový ekonomický režim