Dlaczego musimy uczynić przyrodę inwestycyjną

Fale upałów i inne ekstremalne zjawiska pogodowe ostrzegają nas, abyśmy ponownie przemyśleli nasz związek z naturą. Sektor finansowy musi odegrać swoją rolę.

30/08/2022
organgutan_stepping_on_tree_branch_945x470

Authors

Peter Harrison
Dyrektor Generalny Grupy

Ponieważ nie kwantyfikujemy korzyści płynących z natury, zupełnie je pomijamy. Johan Rockström, szwedzki klimatolog, z którym niedawno miałem okazję rozmawiać podczas London Climate Action Week, potwierdził, że gdyby nie natura, przekroczylibyśmy już próg 1,5 stopnia. W zarządzaniu znane jest powiedzenie "co jest mierzalne, tym można zarządzać": być może to banał, ale w przypadku natury przerażająco trafny.

Świat dojrzewa do stwierdzenia, że nasza globalna gospodarka musi nie tylko wykazywać zerową emisję netto, ale także pozytywnie wpływać na naturę. Fale upałów i inne ekstremalne zjawiska pogodowe przypominają nam o kruchości naszego środowiska naturalnego. Oznacza to, że należy wiedzieć, ile warta jest natura. Zajęło nam 15-20 lat, aby kwestie dotyczące CO2 - i ujawnianie informacji o nich - stały się zrozumiałym elementem raportów spółek. Dziś zdobycie rzetelnych danych dotyczących natury jest praktycznie niemożliwe. Ale nie mamy 15-20 lat.

Ponad połowa globalnego PKB jest zależna od świata natury. Ochrona i zabezpieczenie przyrody mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wysiłków na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Istnieje również imperatyw społeczny: jeśli naturalne rozwiązania klimatyczne nie będą miały pozytywnego wpływu społecznego na lokalnych mieszkańców i społeczności żyjące na danym terenie, nie będą one trwałe; inwestorzy muszą współpracować w szerokim i szczegółowym zakresie.

Odpowiedź musi być energiczna. Jako firma nauczyliśmy się, że wprowadzenie znaczących zmian w zakresie różnorodności i integracji wymaga rewolucji w naszej kulturze. Taka sama rewizja u podstaw wymagana jest w naszym podejściu do natury.

Zwłaszcza zarządzający aktywami muszą zasadniczo zmienić sposób działania.

W Schroders stosujemy podejście oparte na trzech elementach. Zobowiązaliśmy się do tego, że zmienimy zachowanie każdej firmy, w którą inwestujemy, w odniesieniu do natury; stworzymy nowe produkty inwestycyjne oparte na naturze i wykorzystamy naszą działalność w zakresie rozwiązań do kierowania kapitału do nowych i istniejących funduszy. W ten sposób pomagamy naszym klientom wywierać pozytywny wpływ, jednocześnie dywersyfikując źródła ich stóp zwrotu.

Podobnie jak w przypadku podejścia "net zero", rola sektora finansowego w wysiłkach na rzecz powstrzymania i odwrócenia strat w przyrodzie jest zarówno oczywista, jak i krytyczna. Po niedawnym przesunięciu szczytu ONZ w sprawie różnorodności biologicznej, COP15, na grudzień bieżącego roku, musimy wykorzystać te miesiące, aby przyciągnąć do stołu więcej przedstawicieli sektora finansowego. Nie ma czasu do stracenia.

Działania na rzecz natury zaczynają się od działań mających na celu zakończenie wylesiania. IPCC szacuje, że "rolnictwo, leśnictwo i inne użytkowanie gruntów" przyczynia się do 22% globalnych emisji, a połowa z tego (11%) pochodzi z wylesiania i przekształcania gruntów.

Oznacza to, że zbieranie pomiarów i danych jest słuszne. W Schroders stworzyliśmy kartę wyników dotyczącą wylesiania, aby przyjrzeć się narażeniu spółek na to ryzyko i zarządzaniu nim. Uczyniliśmy też z kapitału naturalnego i różnorodności biologicznej priorytet w aktywnym zaangażowaniu firm.

Wylesianie jest w coraz większym stopniu ryzykiem inwestycyjnym, lecz z naturą wiążą się również istotne okazje inwestycyjne. Naturalne rozwiązania dla klimatu to działania mające na celu ochronę, odbudowę lub poprawę stanu ekosystemów w celu pochłaniania i przechowywania węgla z atmosfery. Z przeprowadzonych analiz wynika, że rozwiązania te mogą potencjalnie stanowić około jedną trzecią działań na rzecz klimatu niezbędnych do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i uniknięcia najgorszych skutków zmian klimatycznych.

Jedna statystyka wyraźnie oddaje ten problem: mogą one stanowić jedną trzecią niezbędnych działań, ale obecnie naturalne rozwiązania klimatyczne otrzymują mniej niż 3% wszystkich globalnych środków finansowych przeznaczonych na rzecz klimatu. Jak zlikwidować tę lukę?

Wierzę, że możemy osiągnąć punkt zwrotny i przyspieszyć inwestycje.

Argumenty inwestycyjne stają się z dnia na dzień coraz silniejsze, a ich źródłem jest cena kredytów węglowych. Popyt na wysokiej jakości kompensację emisji dwutlenku węgla będzie rósł w tempie wykładniczym, napędzany przez krajowe ambicje dotyczące zerowej emisji CO2 oraz duże zobowiązania sektora prywatnego. Tę możliwości stwarza coraz więcej zaawansowanych danych i narzędzi, które pozwalają nam zacząć wyceniać światowe aktywa naturalne.

Podczas gdy podaż projektów pozostaje wyzwaniem, rosnący popyt i aktywność w tej przestrzeni stwarzają nowe możliwości instytucjonalizacji finansowania, strukturyzacji i rozwoju projektów.

Schroders jest podekscytowany nawiązaniem współpracy z Conservation International Asia Pacific i planami stworzenia w Singapurze jednego z pierwszych dedykowanych stanowisk zarządzających inwestycjami koncentrujących się na wpływie na kapitał naturalny. Działające pod nazwą Akaria Natural Capital przedsięwzięcie ma na celu osiągnięcie skali i zdobycie kompetencji w zakresie wywierania wpływu - i przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów z wąskimi gardłami w finansowaniu. 

Zasadnicze znaczenie dla tego partnerstwa ma zrozumienie imperatywów społecznych związanych z działaniami na rzecz natury, aby zapewnić, że inwestycje te przyniosą korzyści zarówno ludziom, jak i miejscom.

Ekscytujące jest to, że branża inwestycyjna nabiera coraz większego rozmachu w tej kwestii. Obecnie w ramach naturalnych rozwiązań klimatycznych zarządzane są aktywa o wartości 21 miliardów dolarów - wielkość ta uległa podwojeniu w ciągu ostatnich pięciu lat. Sojusz na rzecz inwestycji w kapitał naturalny, zainicjowany przez księcia Walii podczas COP26, jest ważnym krokiem w kierunku tej zmiany. Piętnastu członków tej grupy posiada lub będzie posiadać instrumenty inwestycyjne, które pomagają skierować kapitał na projekty ukierunkowane na przyrodę.

Transformacja energetyczna jest złożona. Przejście do świata pozytywnego przyrodniczo będzie piekielnie trudne. Ale jest to konieczne, pilne i musimy sprawić, by możliwe były inwestycje w tym obszarze. Dlatego też, spoglądają na drugą połowę roku zdajemy sobie sprawę, że sektor finansowy musi dołączyć do chóru podmiotów podejmujących działania na rzecz natury.

Authors

Peter Harrison
Dyrektor Generalny Grupy

Tematy

Peter Harrison
Perspektywy
Zrównoważony rozwój
Private Assets
Alpha Equity
Emerging Markets
Multi-Asset Solutions
Solutions
Credit
Alternatives
Biodiversity
Climate Change
Environmental
ESG
Global Economy
Natural Capital
Net Zero
UN SDG 13
Sustainable Development Goals
Energy transition
2022
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.


© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.