Ludzie i kultura firmy

Wzmocnienie pozycji naszych pracowników i szerszego społeczeństwa
Icon_Person

Firma napędzana przez ludzi

Znajdujemy utalentowanych, kierujących się zasadami ludzi i troszczymy się o nich poprzez zintegrowaną kulturę.

Icon_Medal

Firma napędzana przez wartości

Dążymy do doskonałości, innowacyjności i uczciwości. Te same wysokie standardy etyczne stawiamy sobie, firmom, w które inwestujemy i naszym dostawcom.

Icon_Handshake

Poprawa przyszłości

Pracujemy na tym, aby poprawić przyszłość ludzi i społeczności wokół nas, z naciskiem na promowanie sprawiedliwości.

Nasza wielokrotnie nagradzana kultura pozwala naszym ludziom rozwijać się

Nasi ludzie to nasza przyszłość - dlatego w nich inwestujemy

I to rozciąga się na wszystkich, z którymi pracujemy

Jak również firmy, w które inwestujemy

Dobre samopoczucie w pracy to coś więcej niż karnet na siłownię

Działamy w naszych społecznościach, aby przyspieszyć pozytywne zmiany

Nasze wartości są najważniejsze we wszystkim, co robimy

Slide 1 of 2

"Najważniejszą rzeczą dla ochrony naszego długoterminowego wzrostu jest nasza kultura. Zakłócając tę kulturę narażasz się na niebezpieczeństwo" - Peter Harrison, Chief Executive grupy Schroders.

Peter Harrison

Dyrektor Generalny Grupy

Jesteśmy dumni z naszej wielokrotnie nagradzanej kultury organizacyjnej.

Powiązane dokumenty

Slide 1 of 3
Raport dotyczący różnorodności pracowników (dostępny tylko w języku angielskim)
Oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi (dostępne tylko w języku angielskim)
Oświadczenie o prawach człowieka (dostępne tylko w języku angielskim)
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wymienione powyżej papiery wartościowe/sektory/kraje.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.