PERSPECTIVE3-5 min to read

Co czyni przedsiębiorstwo liderem w dziedzinie klimatu?

Firmy z ambitnymi planami dekarbonizacji mogą być liderami w dziedzinie klimatu, bez względu na branżę. W nadchodzącej dekadzie, w przeciwieństwie do poprzedniej, bycie liderem w dziedzinie klimatu będzie stanowiło przewagę konkurencyjną.

22/10/2021
climate-leading-the-way

Authors

Simon Webber
Zarządzający portfelem
Isabella Hervey-Bathurst
Zarządzająca portfelem/Global Sector Specialist

Wydarzenia tego lata wyraźnie pokazały, że istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu zmian klimatu. Skutki ekstremalnych fal upałów i opadów deszczu uwidoczniły się w pożarach i powodziach w tak różnych miejscach jak Turcja i Kanada czy Chiny i Niemcy.

Międzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzegł w sierpniu, że takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą się zdarzać coraz częściej, jeśli globalne ocieplenie będzie postępować. Konieczne jest zatem podjęcie szybkich działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 2°C, a najlepiej do 1,5°C, w porównaniu do poziomu sprzed epoki przemysłowej. 

Pomimo wyznaczenia przez rządy wielu państw celów polegających na osiągnięciu zerowej emisji dwutlenku węgla netto, świat nie jest na dobrej drodze do powstrzymania wzrostu temperatury. Nasza najnowsza Tablica Postępu Klimatycznego pokazuje pewne postępy poczynione w ostatnim czasie, lecz jednocześnie wskazuje na długoterminowy wzrost temperatury o 3,4°C. Trzeba zrobić o wiele więcej, i to szybko. 

Co to oznacza dla inwestorów?

Biorąc pod uwagę coraz pilniejszą potrzebę, inwestorzy coraz częściej chcą mieć pewność, że ich aktywa są inwestowane w strategie zgodne z dążeniem do szybkiej dekarbonizacji. W badaniu Schroders Institutional Investor Survey na rok 2021 stwierdzono, że ryzyko klimatyczne było głównym czynnikiem wpływającym na inwestycje dla 21% inwestorów instytucjonalnych, w porównaniu z zaledwie 8% w 2020 r.

Inwestowanie w dekarbonizację może oznaczać wybór tylko tych firm, które bezpośrednio umożliwiają transformację energetyczną poprzez swoje produkty wliczając w to producentów turbin wiatrowych lub paneli słonecznych. Jednakże coraz powszechniejsze jest przekonanie, że każda branża na globalnym rynku, musi odegrać swoją rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. 

Jak wynika z poniższego wykresu, akcje przedsiębiorstw o niskiej emisji (z zakresu 1 i 2) już teraz zaczynają otrzymywać premię w porównaniu z konkurencyjnymi spółkami o wyższej emisji. Emisje zakresu 1 są spowodowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwo poprzez jego działalność, natomiast zakres 2 obejmuje energię zużywaną przez przedsiębiorstwo. 

PLPL-01

Lecz firmy stają się coraz bardziej ambitne. Ponieważ coraz więcej firm zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto, coraz częściej poszerzają one swoje cele o emisje z zakresu 3 - pośrednie emisje, które występują w łańcuchu wartości u dostawców lub w wyniku użytkowania sprzedanych produktów.

Włączenie emisji pośrednich do celów przedsiębiorstw oznacza, że muszą one współpracować z dostawcami, będącymi na tej samej ścieżce, by osiągnąć swoje cele, co z kolei zaczyna tworzyć samonapędzające się koło partnerstwa biznesowego.

Widzimy coraz więcej przykładów tego w praktyce. Jedna z firm, którą uważnie śledzimy, japoński dostawca komponentów elektronicznych Murata, wyjaśnił niedawno inwestorom, że "ponieważ Murata jest z punktu widzenia naszych klientów zaliczana do zakresu 3 dotyczącego emisji, zawsze potwierdzają oni inicjatywy Muraty w zakresie redukcji emisji GHG przy wyborze dostawców komponentów, a istnieje wyraźne ryzyko utraty biznesu, jeśli nie przedstawimy zadowalających działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych".

Jest to tylko jeden z ostatnich przykładów wkradania się nowego elementu do relacji biznesowych i uważamy, że obecnie jasne jest, iż bycie liderem w zakresie ochrony klimatu zmieni się z kosztu w przewagę konkurencyjną.
Inwestorzy w tych przedsiębiorstwach mogliby zatem skorzystać z wyższych stóp zwrotu z inwestycji, mając jednocześnie pewność, że ich kapitał jest inwestowany w przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wysiłków na rzecz dekarbonizacji.

Spółki, które są liderami w dziedzinie klimatu, mogą stanowić cel inwestycji o niższym ryzyku niż w przypadku tych, które pozostają w tyle. Dzięki dekarbonizacji swoich firm - w tym łańcuchów dostaw - przed konkurencją, liderzy klimatyczni minimalizują ryzyko w scenariuszu bardziej agresywnych działań rządowych i społecznych w zakresie regulacji, opodatkowania i ustalania cen emisji gazów cieplarnianych.

Jak rozpoznać lidera klimatycznego

Firma może być liderem w dziedzinie klimatu, nawet jeśli jej działalność nie jest bezpośrednio związana z transformacją energetyczną.

Definiujemy lidera klimatycznego jako firmę z ambitnymi planami dekarbonizacji. Plany te muszą być spójne z realizacją scenariusza zakładającego globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C lub niższym, zgodnie z porozumieniem paryskim w sprawie zmiany klimatu.

Jak znaleźć te firmy? Po pierwsze, sprawdzamy uniwersum akcji globalnych pod kątem spółek, które mają cel redukcji emisji zgodny z 80% redukcją intensywności emisji do 2030 r. Intensywność emisji to wielkość emisji na jednostkę produkcji.

Następnie porównujemy dane dostarczone przez same firmy z innymi źródłami, włączając w to inicjatywę Science-Based Targets i ONZ-owski Race to Zero. Oba pomagają ustanowić najlepsze praktyki dla przedsiębiorstw dążących do ustalenia celów w zakresie redukcji emisji, które są oparte na podstawach naukowych.

Za liderów klimatycznych uznajemy również firmy, których cel redukcji emisji jest mniejszy niż 80%, lecz co istotne, dążą one do intensywności emisji o 80% mniejszej niż średnia dla sektora regionalnego. Krótko mówiąc, są to spółki, które wyraźnie przodują w swojej grupie porównawczej, nawet jeśli ich ogólny cel nie oznacza 80% redukcji. Chodzi o to, abyśmy nie karali przedsiębiorstw, które już osiągnęły wiodącą rolę w dziedzinie klimatu i dlatego naturalnie będzie im trudniej dokonać dodatkowych redukcji emisji.

Zdajemy sobie również sprawę, że mogą istnieć firmy "odstające", które nie mają tak rygorystycznych celów, ale mimo to są ambitnymi i wyraźnymi liderami klimatycznymi w obszarze swojej branży. 

Przywództwo klimatyczne w praktyce

Same ambitne cele nie wystarczą; przedsiębiorstwa muszą przedstawić szczegółowe plany dotyczące sposobu, w jaki zamierzają je osiągnąć. A cele muszą się zmieniać. Gdy jeden z nich zostanie osiągnięty, czas wyznaczyć nowy, bardziej ambitny. Musimy również uważnie monitorować, czy przedsiębiorstwa są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów, ponieważ ciężka praca polega na wdrażaniu zmian, a nie na wyznaczaniu celów.

Jednym z przykładów lidera w dziedzinie klimatu jest Microsoft. Wyznaczył ambitne cele, które mają zmobilizować każdą część przedsiębiorstwa i zobowiązał się do regularnej oceny postępów.

Na przykład, Microsoft stawia sobie za cel, by do 2025 r. w 100% korzystać z energii odnawialnej. Zobowiązał się również do uzyskania pozytywnego bilansu wodnego (tj. do uzupełnienia wody zużywanej przez firmę z nawiązką) do 2030 r., jak również do uzyskania certyfikatu zerowej ilości odpadów do 2030 r. oraz do osiągnięcia zerowego wylesiania netto przy wszystkich nowych konstrukcjach.

Microsoft zobowiązał się również, że do 2030 r. będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, a do 2050 roku usunie cały ślad węglowy powstały od momentu powstania firmy w 1975 r.

Jak oni to wszystko zrobią? Jednym z narzędzi jest utworzenie wewnętrznego "podatku węglowego", który każdy dział Microsoftu musi płacić w oparciu o ilość emitowanych przez siebie związków węgla. To już obejmuje zakres emisji 1 i 2, lecz od tego roku także zakres 3 będzie uwzględniony. Podatek motywuje każdy dział do zwracania uwagi na własną emisję i dążenie do jej ograniczenia.

Zmniejszenie obecnej emisji to jedno, usunięcie emisji historycznych to zupełnie inna kwestia. Duża część potrzebnej do tego technologii znajduje się w najlepszym razie w fazie początkowej. Microsoft inwestuje więc 1 miliard dolarów w fundusz innowacji klimatycznych, aby przyspieszyć globalny rozwój technologii redukcji, wychwytywania i usuwania dwutlenku węgla.

Co ważne, firma publicznie śledzi swoje postępy w corocznym Environmental Sustainability Report.

Microsoft jest już na ścieżce prowadzącej do zerowego bilansu netto. Wiele innych firm znajduje się na znacznie wcześniejszych etapach swojej podróży w kierunku dekarbonizacji.

Widzimy wyraźną okazję dla inwestorów w tych firmach, które poważnie traktują swoją odpowiedzialność za dekarbonizację. W miarę jak społeczeństwo i decydenci polityczni przestawiają się na karanie za brak aktywności i nagradzanie firm, które wspierają walkę ze zmianami klimatu, inwestycje te mogą tworzyć wartość.

PLPL-02

Ten artykuł został opublikowany we wrześniu 2021 r. Wszelkie odniesienia do spółek służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią rekomendacji do kupna i/lub sprzedaży, ani opinii na temat wartości akcji danej spółki. Artykuł ten nie ma na celu zapewnienia i nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna lub badanie i nie należy na nim polegać. Jeśli nie są Państwo pewni czy dana inwestycja jest dla Państwa odpowiednia, prosimy o kontakt z niezależnym doradcą finansowym.

Authors

Simon Webber
Zarządzający portfelem
Isabella Hervey-Bathurst
Zarządzająca portfelem/Global Sector Specialist

Tematy

Market views
Perspektywy
Equities
Simon Webber
Alpha Equity
Zrównoważony rozwój
Climate Change
Environmental
Global
Climate leaders
Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF. W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.