Dialog i zaangażowanie

Regularny i aktywny dialog z liderami biznesu zapewnia nam dodatkowy wymiar zrozumienia sposobu działania firmy.

Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w obszarach dialogu, głosowania i zaangażowania. Rodzaj strategii, jaką tworzymy dla firm, zależy od kilku czynników. Patrzymy na nasze relacje z firmą, wielkość inwestycji, a także charakter, skalę i istotność kwestii lub możliwości, które chcemy omówić.

Dialog i komunikacja z kierownictwem wyższego szczebla, zarządami i zespołami firmy może być połączeniem spotkań twarzą w twarz, rozmów wideo, korespondencji pisemnej i współpracy z inwestorami.

Jako instytucja aktywnie zarządzająca aktywami mamy setki doświadczonych specjalistów inwestycyjnych na całym świecie, którzy stale komunikują się ze spółkami, w które inwestujemy w imieniu naszych klientów.

Dlaczego uważamy, że zaangażowanie jest ważne?

Każda firma ma swoją własną złożoność i wyzwania, co oznacza, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia.

Zrozumienie, jak firma traktuje wszystkich swoich interesariuszy, obok tradycyjnej analizy finansowej, może pomóc nam lepiej ocenić jej długoterminowy potencjał inwestycyjny. Pracownicy, dostawcy, klienci, organy regulacyjne, udziałowcy, społeczności lokalne i środowisko naturalne są ważnymi podmiotami, które należy brać pod uwagę.

Wierzymy, że odpowiedzialna firma stawia się w lepszej pozycji do rozwoju. Może to potencjalnie wygenerować większe zyski dla jej akcjonariuszy. Jest to firma, która stara się wykorzystać możliwości, jednocześnie ograniczając potencjalne ryzyko reputacyjne, finansowe i operacyjne.

Staramy się napędzać zmiany, które będą chronić i zwiększać wartość pieniędzy naszych klientów. Tam, gdzie jest to istotne, staramy się wykorzystać wagę naszej firmy, aby zmienić sposób działania firm na lepsze.

Slide 1 of 4
608006_ao-dialogueandengagement-web-PLPL_1
608006_ao-dialogueandengagement-web-PLPL_2
608006_ao-dialogueandengagement-web-PLPL_4
608006_ao-dialogueandengagement-web-PLPL_3

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co oznacza aktywna własność w Schroders, przeczytaj nasz Engagement Blueprint

Tematy

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.