Jak głosujemy

Jesteśmy zobowiązani do głosowania w najlepszym interesie naszych klientów.

Inwestowanie w spółki obejmuje prawo do głosowania na zgromadzeniach akcjonariuszy, a głosowanie jest częścią naszych działań w ramach aktywnej własności. W ten sposób korzystamy z naszych praw wynikających z własności - może to być skuteczna technika sygnalizowania firmom naszych poglądów i realizacji naszych celów związanych z zaangażowaniem, jeśli uznamy, że konieczna jest eskalacja.

W imieniu klientów głosujemy, aby zapewnić odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej i zapewnić, że zarządzają firmą w długim horyzoncie. Robimy to, aby tworzyć, podtrzymywać i chronić wartość środków pieniężnych naszych klientów.

Odpowiedzialni za dobre zarządzanie firmami

Jako aktywni właściciele głosujemy nad wszystkimi uchwałami na wszystkich zgromadzeniach akcjonariuszy na całym świecie, chyba że jesteśmy do tego ograniczeni. Nasza wewnętrzna polityka sprawowania praw głosu jest corocznie odświeżana, aby uwzględnić zmiany na rynku i ewoluujące najlepsze praktyki.

Decyzje o głosowaniu podejmowane są z wykorzystaniem ram opracowanych przez nasz zespół Active Ownership. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci znający lokalny rynek, którzy współpracują z szerszym zespołem ds. zrównoważonych inwestycji, a także z naszymi specjalistami ds. inwestycji w zakresie kluczowych uchwał.

Jesteśmy zobowiązani do głosowania w najlepszym interesie naszych klientów i postrzegamy przemyślane podejście do głosowania jako część naszego obowiązku powierniczego, a także jako kluczową część procesu inwestycyjnego.

Dlatego też nie opieramy się wyłącznie na rekomendacjach osób trzecich i korzystamy zarówno z zewnętrznych, jak i własnych badań oraz rozpatrujemy uchwały indywidualnie

Sprawozdania z głosowań

Spółka Schroders głosuje co roku na tysiącach zgromadzeń akcjonariuszy, ponieważ głosowanie jest jednym z kluczowych sposobów przekazywania naszych opinii i pozytywnego wpływania na sposób zarządzania spółką. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia przejrzystego i regularnego raportowania tej działalności.

Tematy

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.