Jaka jest wartość świadczeń pracowniczych?

Świadczenia pracownicze mogą być decydującym czynnikiem w zapewnianiu dla firmy talentów i długoterminowych wyników biznesowych.

Świadczenia pracownicze mogą mieć znaczący wpływ na przewagę konkurencyjną firmy. Mogą one wpływać na to, czy ludzie przyjmą ofertę pracy i na zdolność firm do zatrzymania pracowników. To sprawia, że świadczenia pracownicze są decydującym czynnikiem w pozyskiwaniu talentów i zapewnieniu długoterminowych wyników biznesowych.

Jako aktywni właściciele inwestycji współpracujemy z firmami i zachęcamy je do oceny, czy dobrostan pracowników jest wystarczająco wspierany i wprowadzania zmian w razie potrzeby.

Pracownicy są istotną siłą napędową sukcesu firmy i wierzymy, że optymalizacja nagród dla nich i pakietów świadczeń ma sens biznesowy.

Studia przypadków i spostrzeżenia

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co oznacza aktywna własność w Schroders, przeczytaj nasz Engagement Blueprint

Czym jest aktywna własność?

Aktywna własność w Schroders oznacza angażowanie się w spółki i emitentów oraz nasze aktywa w celu zachęcania do odpowiedzialnego zachowania. Poprzez rozliczanie kierownictwa dążymy do wzmocnienia długoterminowej wartości naszych inwestycji.

Tematy

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.