Podniková udržateľnosť

Urýchľujeme zmenu k lepšiemu pre ľudí aj planétu
Icon_Speech bubble

Robíme to, čo hovoríme

V našom podnikaní uplatňujeme rovnaké hodnoty a vysoké štandardy, aké vyžadujeme od spoločností, do ktorých investujeme.

Icon_Environmental resources

Pre ľudí a planétu

Stratégia našej spoločnosti v oblasti udržateľnosti je súčasťou nášho podnikania a jej cieľom je zrýchliť zlepšovanie rovnosti a ochranu zdrojov našej planéty.

Icon_Magnifying glass

Sami preberáme zodpovednosť

Transparentnosť je veľmi dôležitá, a preto informujeme o našich plánoch a pokroku.

Prezrite si naše najnovšie správy a zverejňovanie informácií

Naše zásady vychádzajú z medzinárodných noriem a spoločenských cieľov

Ako signatár globálneho paktu OSN UN Global Compact (UNGC), podporujeme jeho desať zásad týkajúcich sa ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii.
Pre nás však podniková udržateľnosť predstavuje omnoho viac než len prijímanie záväzkov. Ide o to, aby sme našimi činmi napĺňali naše hodnoty. To znamená, že môžeme prispieť k širším spoločenským prioritám vrátane tých, ktoré sú stanovené v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN.
Naša stratégia je formovaná našimi zainteresovanými stranami a zdôrazňuje dve kľúčové oblasti: ľudí a planétu.

Oblasť ľudí zahŕňa presadzovanie zmeny k lepšiemu pre všetkých

Sme hrdí na našu inkluzívnu kultúru, v ktorej sa ľudia učia, rastú a majú k dispozícii nástroje na starostlivosť o svoje zdravie a spokojnosť. Sme zástancami dobrovoľníctva, získavania prostriedkov na dobročinnosť a pomoci našim tímom v miestnych komunitách. A zasadzujeme sa za ľudské práva v našom dodávateľskom reťazci.
Vieme však, že je vždy čo robiť – a naše Globálne fórum zamestnancov, skupiny pre začleňovanie, prieskumy a odborné znalosti v oblasti výskumu nám pomáhajú neustále dosahovať pokrok tam, kde je to najdôležitejšie. Pozrite si viac informácií o našej stratégii pre ľudí. 

Oblasť planéty zahŕňa ochranu svetových zdrojov a boj proti zmene klímy

Naše vedecky podložené ciele boli potvrdené iniciatívou Science Based Targets a sú v súlade s trajektóriou 1,5 °C. Náš akčný plán klimatickej transformácie mapuje našu cestu k čistým nulovým emisiám do roku 2050 alebo skôr.
Okrem záväzku znižovať emisie skleníkových plynov z našej vlastnej prevádzky naša úloha správcu investícií znamená, že môžeme presadzovať významné zmeny vo viacerých odvetviach a prinášať hodnotu našim klientom v dlhodobom horizonte. Pozrite si viac informácií o našej stratégii pre planétu.

Na udržateľnosť sa zameriavame už viac ako 20 rokov

Za ten čas sme zhromaždili bohaté interné odborné znalosti. Vychádzame z dlhoročného výskumu, analýzy rizík a opatrení, aby sme si vytvorili spoľahlivý prehľad o tom, kde sa nachádzame, čo nás čaká a čo by sme mali urobiť. Je pre nás dôležité, aby sme o všetkom, čo robíme, premýšľali z hľadiska udržateľnosti, od našich investičných stratégií až po prijímanie nových ľudí. A sami preberáme zodpovednosť. Môžete navštíviť naše centrum podávania správ a skontrolovať náš pokrok 

93 % našich zamestnancov súhlasí s tým, že podporujeme a ceníme si našu úlohu v rámci podnikovej zodpovednosti v spoločnosti.

Zdroj: Schroders k 31. decembru 2021.

Náš prístup k daniam

V spoločnosti Schroders sme sa zaviazali pristupovať k našim daňovým záležitostiam otvoreným a transparentným spôsobom. To znamená, že dodržiavame všetky naše povinnosti týkajúce sa podávania daňových priznaní, daňových výkazov a platenia daní na celom svete. Snažíme sa tiež udržiavať dobré vzťahy s daňovými úradmi v kľúčových jurisdikciách, v ktorých pôsobíme. Pozrite si viac informácií 

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.